Prečítané: 18045x

 

 

Základných škôl je v meste deväť. Štátnych je šesť a tri sú neštátne. Každá škola okrem základného poskytovania poznatkov vo výchove a vzdelávaní má aj svoje osobitné zameranie a rozvíja schopnosti buď v športe, výtvarnej výchove, hudobnej výchove, IKT a v cudzích jazykoch, o čom sa konkrétne dozviete na webových stránkach škôl.

Základné školy

Adresa

riaditeľ/riaditeľka

telefón

e-mail/internetová adresa

Základná škola
Komenského 23, 085 13 Bardejov

PhDr. Ján Mika

054/472 2383

skola@zskombj.edu.sk/
www.zskombj.sk

Základná škola, Wolkerova 10, 085 41 Bardejov

Mgr. Dagmar Filipová

054/472 3308

wolkerova@centrum.sk zs@zswolkerovabj.edu.sk

Základná škola Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov

Mgr. Ivan Bandurič

054/472 2129

skola@zsbkbj.edu.sk/
www.zsbkbj.edu.sk

Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov

Mgr. Milena Kravcová

0911 874 461 ZŠ
0911 544 004 MŠ

zspodvinbargom@gmail.com
ms.kukorelliho@gmail.com/
www.podvinbargom.sk

Základná škola s materskou školou, Pod papierňou 16A, 085 83 Bardejov

PaedDr. Ján Lazor

054/472 3429 ZŠ

0903 646 132 MŠ

zspodpapiernou@gmail.com/

Základná škola, Nám.arm.gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov

Mgr. Igor Drotár

054/474 6271

0911 180 052

zsvinbarg16@gmail.com/
www.zsvinbarg.sk

Cirkevná spojená škola,Jiráskova 5,085 01 Bardejov

Mgr.Martin Šmilňak

054/472 2848

egidiusbj@centrum.sk/
www.zsjiraskovabj.edu.sk

Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína, Poštárka 12, 085 01 Bardejov

Mgr. Peter Varga

054/472 2467

zspostarka@gamil.com

Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Faustíny,Pánska 2420,
Bardejov-Dlhá Lúka

Mgr. Mária Exnerová

054/472 6311

czssf@centrum.sk/
http://www.czssfdl.edupage.org

Upravil: Ľuboš Antony, Ing., 2016-02-19, 8:28, lubos.antony@bardejov.sk