Prečítané: 17628x

Adresa

riaditeľ/riaditeľka

telefón

e-mail/internetová adresa

Gymnázium Leonarda Stöckela,

ul. Jiráskova 12,

085 01 Bardejov

Mgr. Alena Gombošová

054/472 2781

stockel@gymlsbj.sk/
www.gymlsbj.sk

Súkromné Gymnázium,

Ul. 29. augusta, Bardejov

PaedDr.Renáta Tulejová

054/474 8461

info@sgbj.sk
sgbj@mail.t-com.sk/
www.sgbj.sk
www.sgbj.edupage.org

Gymnázium sv. Jána Bosca  Jiráskova 5,

085 78 Bardejov

Mgr.Martin Šmilňák

054/4746554

cigybar@cigybar.sk/
www.cigybar.sk

       

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5,

08501 Bardejov

Ing.Peter Dulenčin,PhD.

054/486 1950

sulvap@centrum.sk
ssjhbj@slovanet.sk/
www.ssjh.sk

Spojená škola,

Štefánikova 64, Bardejov

RNDr. Eva Kurnátová

054/488 0150

spojenabj@mail.t-com.sk/
www.spojenaskola.edupage.org

Hotelová akadémia Jána Andraščíka,

Pod Vinbargom 3, Bardejov

Ing. Helena Ferková

054/472 3830 /vrátnica/
054/488 5126 /sekretariát/
054/472 2490 /FAX/

skola@zssjabj.edu.sk/
www.habj.sk

Súkromná stredná odborná škola Bardejov,

Hviezdoslavova 11,

085 01 Bardejov

Mgr.Eva Remetová

054/474 8314

skola@sousbj.edu.sk
http://ssosbj.edupage.org

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5,

085 42 Bardejov

Ing. Jaroslav Bujda

054/472 2450

skola@spsbj.sk
www.spsbj.sk