Prečítané: 11370x

ZŠ s MŠpri zdravotníckom zariadení v Bardejovských Kúpeľoch poskytuje výchovu a vzdelávanie pre žiakov chorých a zdravotne oslabených počas liečebného pobytu.

Spojená škola má dve organizačné zložky:

Adresa

riaditeľka

telefón

e-mail/internetová adresa

ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení
Bardejovské Kúpele 13, Bardejov

Mgr. Ľuba Vaníková

054/474 6868

zsbardkupele@stonline.sk

Spojená škola - ŠZŠ, PŠ,
Pod papierňou, Bardejov

Mgr. Božena Haburčáková

054/472 2182
054/472 2182 /FAX/

szsbj@stonline.sk