Prečítané: 14800x

adresa

riaditeľ / riaditeľka

telefón

e-mail / internetová adresa

Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, Štefánikova 8, Bardejov

Mgr.Katarína Harňáková

054/472 4928 (tel./Fax)

centrum@cpppap-bardejov.sk
www.cpppap-bardejov.sk

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kutuzovova 3629, 085 01 Bardejov

PaedDr. Jarmila Zátorská

0918 481 266

jarka.zatorska@centrum.sk

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, prevádzka Kutuzovova 32, 085 01 Bardejov

PhDr. Katarína Stašaková

054/474 4506

0902 722 799

ssppstasakova@centrum.sk

aktualizoval:Marcela Bercelová,Mgr,2016-3-22,13:19, marcela.bercelova@bardejov.sk