Prečítané: 11440x

Zameraním školy je poskytovať cudzojazyčné vzdelávanie. Pripravovať študentov na úspešné zvládnutie štátnych jazykových skúšok, prijímacích skúšok na VŠ, maturitných skúšok a zahraničných jazykových skúšok zameraných na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov.

adresa

riaditeľ/riaditeľka

telefón

e-mail / internetová adresa

Inštitút cudzích jazykov Bardejov, Súkromná jazyková škola, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov

Marta Breisky

054/474 8286

breisky@mail.pvt.sk
www.icj-bardejov.sk

     

 

aktualizoval: Alena Malegová, Mgr., 2016-03-22, 13:10, alena.malegova@bardejov.sk