Prečítané: 14132x

Mestské detské jasle (ďalej len MsDJ) boli zriadené 01.08.2017 ako zariadenie sociálnych služieb - pokračovateľ Územných detských jaslí, s cieľom zosúladiť ich existenciu v súlade s platnou legislatívou. Nachádzajú sa v samostatnom objekte v areály Materskej školy na Komenského ulici č. 47 v Bardejove.

V MsDJ sa poskytujú komplexné služby deťom od jedného do troch rokov veku – bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova.

Opatrovateľky detí cielenými aktivitami rozvíjajú jemnú a hrubú motoriku, rečový prejav, sociálne zručnosti a hygienické návyky v súlade s vekom dieťaťa, zdravotným stavom a individuálnymi potrebami a schopnosťami. Významnou oblasťou je aj cielená výchova detí, socializácia,  rozvoj komunikácie a osvojovanie si návykov.

Výhodou umiestnenia MsDJ v areáli materskej školy je prirodzený kontakt so staršími deťmi, čo je pozitívom pri rozvoji socializácie, rôznych druhov návykov, zručností a schopností.

Adresa

vedúca

telefón

e-mail

Mestské detské jasle
Komenského 47, Bardejov

Marta Kotorová

054/472 2860

jasle.bardejov@gmail.com

 

Prevádzkový poriadok Mestkých detských jaslí v Bardejove Pdf_32  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 173/2017 o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za sociálne služby Pdf_32  
Žiadosť o umiestnenie dieťaťa v Mestských detských jasliach Pdf_32 ikona word
INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY - GDPR Pdf_32  

 

Aktualizoval: Alena Gibeľová, Mgr., 2019-06-03, 11:15, alena.gibelova@bardejov.sk