Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II

- pôdorys - časť vnútroblok pdf

- pôdorys - časť pri plavárni pdf

- vizuálne stvárnenie pdf

Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II - fotogaléria

Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II - fotogaléria

Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II - fotogaléria

Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II - fotogaléria

Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II - fotogaléria

 

Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov, východná časť – obnova vonkajšieho priekopového múra

- situácia, koordinačný výkres pdf

Obnova vonkajšieho priekopového múra - fotogaléria

Obnova vonkajšieho priekopového múra - fotogaléria

Obnova vonkajšieho priekopového múra - fotogaléria

Obnova vonkajšieho priekopového múra - fotogaléria

Obnova vonkajšieho priekopového múra - fotogaléria

Obnova vonkajšieho priekopového múra - fotogaléria

Rekonštrukcia kláštora františkánov

- situácia pdf

- južný pohľad - výzdoba pdf

- rajský dvor - okná výzdoba pdf

- východný pohľad - výzdoba pdf

- západný pohľad - výzdoba pdf

Prestavba budovy psychiatrie na kultúrno spoločenské centrum v Bardejove

- situácia pdf

Prestavba budovy psychiatrie - fotogaléria

Prestavba budovy psychiatrie - fotogaléria

Prestavba budovy psychiatrie - fotogaléria

Prestavba budovy psychiatrie - fotogaléria

Prestavba budovy psychiatrie - fotogaléria

Prestavba budovy psychiatrie - fotogaléria

Prestavba budovy psychiatrie - fotogaléria

   

Štúdia - Cyklochodník na ulici Krátky rad v Bardejove

- situácia, koordinačný výkres pdf

Cyklochodník na ulici Krátky rad - fotogaléria

Cyklochodník na ulici Krátky rad - fotogaléria

Cyklochodník na ulici Krátky rad - fotogaléria

Cyklochodník na ulici Krátky rad - fotogaléria

Cyklochodník na ulici Krátky rad - fotogaléria

Cyklochodník na ulici Krátky rad - fotogaléria

Cyklochodník na ulici Krátky rad - fotogaléria

   

Stratégie cyklistickej dopravy

- stratégia cyklistickej dopravy na území mesta Bardejov pdf   

Štúdia - Sídlisko Obrancov mieru - sadové úpravy pri obytných blokoch D8 - D9

- sadovnícko-architektonické úpravu - Sprevodná správa zeleň pdf

- sadové úpravy pri obytných blokoch D7 - D8 Navrhovaný stavi - situácia (časť A) pdf

- sadové úpravy pri obytných blokoch D8 - D9 Navrhovaný stav - situácia (časť B) pdf

- sadové úpravy pri obytných blokoch D8 - D9 - širšie vzťahy pdf

- sadové úpravy pri obytných blokoch D8 - D9 - inventarizácia drevín pdf

- sadové úpravy pri obytných blokoch D8 - D9 - skice pdf

Štúdia - "Sídlisko Družba - sadové úpravy vnútrobloku"

- spirevodná správa zelene pdf

- výkresy pdf

- 3D okolie strediska služieb pdf

- 3D odpočívadlo - vchod 64 - 65 pdf

Štúdia - „REVITALIZÁCIA UL. KPT. NÁLEPKU V BARDEJOVE"

- urbanisticko-architektonická štúdia - A - SPRIEVODNÁ SPRÁVA pdf

- urbanisticko-architektonická štúdia - situácia pdf

Kogeneračná kotolňa

- 002[sit_P3-P4-P5-L5.4,P5-K4] trasa C pdf

- 002[situaciaM1_500] trasa A pdf

- 003[sit_P4-K9] trasa C pdf

- 003[situaciaM1-500] trasa A pdf

- 004[sit_L5.4-L5.32] trasa C pdf

- 004[situaciaM1-500] trasa A pdf

- 005[sit_L5.32-K3] trasa C pdf

- 006 situacia 1-500 trasa B pdf

- 007 situacia 1-500 trasa B pdf

- 008 situacia 1-500 trasa B pdf

- 009 situacia 1-500 trasa B pdf

Ďalšie štúdie

Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Bardejov pdf

Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov - Veľká bašta pdf

Obnova mestského opevnenia ajeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov - pôdorys východnej a severnej časti - východný úsek pdf

Obnova Mestského opevnenia pdf

Rekonštrukcia Stöcklovej ulice pdf

Cyklistické trasy Mesta Bardejov pdf

Prestavba námestia SNP a ul. Mlynskej pdf

Priemyselný park BARDEJOV-SEVER pdf

Rekonštrukcia parku DLHÝ RAD pdf

Rekonštrukcia a modernizácia DD za účelom kvalitatívneho zlepšenia poskytovaných služieb pdf

Rekonštrukcia chodníka na ul. Dlhý rad pdf

Situácia križovatky ul. Komenského - ul. Mlynská - ul. Sv. Jakuba pdf

Situácia križovatky ul. Jiráskova - ul. Hviezdoslavova - ul. Partizánska pdf

Situácia križovatky ul. Partizánska - ul. Mlynská pdf

Situácia nábrežia rieky Topľa - urbanistická štúdia pdf

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám