Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

„Aktívni seniori“
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ
Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
Dátum podania žiadosti: 31.10.2012                        
Doba realizácie projektu: 09/2013 - 07/2015                               
Obsah projektu:    
Zvýšiť kvalitu života seniorov v meste Bardejov prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a ich prehlbovanie.
Aktivity:
1.1. Školenie zamerané na osobnostný rozvoj
1.2. Práca s IKT, počítačové zručnosti a práca s internetom
1.3. Školenie zdravoveda
1.4. Internetová komunikácia
1.5. Zdravý životný štýl
1.6. Regionálna výchova
1.7. Súčasné umenie
Celkové predpokladané náklady: 129 943,20 €
z toho požadovaná dotácia: 123 446,04 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 114 424,72 €
z toho dotácia: 108 703,48 €
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.

„Profesionalitou k posilneniu zamestnateľnosti“
Operačný program : Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os: 1. Podpora rastu zamestnanosti
Dátum podania: 04.09.2008
Doba realizácie: 03/2010 - 10/2010
Obsah projektu:    
Vzdelávanie zamestnancov samosprávy Mesta Bardejov v oblastiach: - legislatíva (výklad zákonov), - komunikačný tréning a psychosociálny výcvik, - kurz riadenia ĽZ a manažérskych zručností, - stáž zamestnancov v partnerských organizáciách, - jazykové kurzy (AJ a NJ), - kurz IKT, - tvorba stratégie rozvoja ĽZ a plánu stratégie.
Celkové predpokladané náklady: 173 484,90 €
z toho požadovaná dotácia: 164 810,66 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 161 891,16 €
z toho dotácia: 153 796,60 €

vzdelavanie_plg

Tlačová správa - ukončenie

Pdf_32

Fotogaléria:

1 2
3 4

Aktualizoval: Ján Novotný,Ing., 2016-02-11, 09:50, jan.novotny@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 jan 2022
08:00 - 21:00
Premietanie vojenských filmov
24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám