Prečítané: 10581x

„Digitalizácia kina žriedlo Bardejovské Kúpele“
Program 4: Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike
Podprogram 4.1: Digitalizácia kín technológiou D-cinema podľa štandardov DCI
Dátum podania: 14.05.2014
Doba realizácie: 08/2014 - 05/2015
Obsah projektu:    
Digitalizácia kina Žriedlo systémom Dolby Digital Surround 7,1 v štandarde DCI.
V rámci projektu sa bude realizovať digitalizácia v štandarde DCI.                                       
Celkové predpokladané náklady: 91 842,00 €
z toho požadovaná dotácia: 38 934,00 €
Schválená dotácia: 35 000,00 €
„Digitalizáciu kina Žriedlo finančne podporil Audiovizuálny fond“.

Aktualizoval: Ján Novotný,Ing., 2016-02-11, 09:00, jan.novotny@bardejov.sk