Prečítané: 3680x

Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 24.04.2017
Doba realizácie: 09/2016 - 06/2019
Obsah projektu:    
Zateplenie obvodového plášťa a sokla s novou povrchovou úpravou – farebnou stierkou, zateplenie plochej strechy, výmena drevených zdvojených okien a dverí na objekte MŠ, hospodárskom pavilóne a telocvični.
Celkové predpokladané náklady: 542 619,26 €
z toho požadovaná dotácia: 515 488,30 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 510 072,84 €
z toho schválená dotácia: 484 569,20 €
Sídlo RO: www.op-kzp.sk
Sídlo SO: www.siea.sk
Aktivity projektu:
340H32700002- Zníženie energetických nákladov MŠ, Komenského 24, Bardejov

Aktualizoval: Zuzana Graveczová, Ing., 2018-03-28, 09:30, zuzana.graveczova@bardejov.sk