Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Projekty schválené/Školstvo a vzdelávanie

Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves
Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves
Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov - pavilóny E, G
Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov - pavilóny F, H
Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov
Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove
Vybudovanie knižnice na ZŠ Komenského 23, Bardejov
Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23 v Bardejove
Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov
Zvýšenie energetickej účinnosti pavilónu "C" a prechodovej chodby MŠ Gorkého 13, Bardejov
Základná škola Wolkerova v Bardejove
Aktívni seniori
Profesionalitou k posilneniu zamestnateľnosti
Zatraktívnenie vyučovacieho procesu prostredníctvom modernej učebne BIO-CH pre žiakov ZŠ Wolkerova v Bardejove
Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov
Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Nábrežná 2, Bardejov na udržanie jej kapacity
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov
Zníženie energetických nákladov a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova 10, Bardejov
Rekonštrukcia MŠ na Ulici Komenského 47, Bardejov
Rekonštrukcia MŠ na Ulici Nábrežná 2, Bardejov
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pod Vibargom, Bardejov

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám