Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Projekty schválené/Cestovný ruch a pamiatky

Reštaurovanie klenieb v Kláštore františkánov v Bardejove - II. etapa

Reštaurovanie podstavy Lampového stĺpa v Bardejove

Reštaurovanie hlavnej fasády Meštianskeho domu na Radničnom námestí č. 5 - 5. etapa

Vedecká konferencia BARDKONTAKT 2023

Manažment plán lokality kultúrneho dedičstva UNESCO - Historické jadro mesta Bardejov - Akčný plán – 2. etapa

Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov-východná a južná časť opevnenia

Pomník vďaky a priateľstva na námestí SNP v Bardejove – úprava a oprava – 2. etapa
Reštaurovanie klenieb v Kláštore františkánov v Bardejove
Reštaurovanie hlavnej fasády Meštianskeho domu na Radničnom námestí č. 5 - 4. etapa
Obnova Sýpky na Radničnom námestí č. 31 v Bardejove - 1. etapa
Vedecká konferencia BARDKONTAKT 2022
Manažment plán lokality kultúrneho dedičstva UNESCO - Historické jadro mesta Bardejov – 2. etapa
Kúpele poľsko-slovenského pohraničia ako identifikovateľný európsky priestor liečebnej turistiky - 1. etapa - výstavba cyklookruhu spájajúceho kúpeľné obce Doliny Popradu
Reštaurovanie fasády Meštianskeho domu na Radničnom námestí č. 5 v Bardejove - 3. etapa
Manažment plán lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - Historické jadro mesta Bardejov
Vedecká konferencia Bardkontakt 2021
Vybudovanie altánku pri drevenej lávke na nábreží rieky Topľa
Oprava Pomníka vďaky a priateľstva na Námestí SNP v Bardejove
Obnova kordónovej rímsy Hrubej bašty v Bardejove, č. ÚZPF 1665/15
Obnova fasád Malej bašty, č. ÚZPF 1665/16
Odvlhčenie Radnice v Bardejove, č. ÚZPF 1677/1
Reštaurovanie fasády Meštianskeho domu na Radničnom námestí č. 5, portál - 2. etapa
Vedecká konferencia Bardkontakt 2020
Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území / Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym
Vedecká konferencia Bardkontakt 2019
Obnova Hrubej bašty v Bardejove, 3. etapa - fasáda, č. ÚZPF 1665/15
Reštaurovanie Lampového stĺpa v Bardejove - 2. etapa, č. ÚZPF 1786/1
Archeologický výskum v areáli Nemocnice na Jiráskovej ul. 13 v Bardejove, č. ÚZPF 12061/1
Obnova strechy Hrubej bašty v Bardejove – 2. etapa, č. ÚZPF 1665/15
Vedecká konferencia Bardkontakt 2018
Ulička remesiel v Bardejove – II. etapa
Obnova mestského opevnenia, južná časť – archeologický výskum 3. etapa, č. ÚZPF 1665/19
Vedecká konferencia Bardkontakt 2017
Ulička remesiel v Bardejove
Revitalizácia minerálneho prameňa v Dlhej Lúke
Obnova mestského opevnenia, južná časť – archeologický výskum 2. etapa, č. ÚZPF 1665/19
Reštaurovanie kamenných konzol ochodze Školskej bašty v Bardejove, č. ÚZPF 1665/6
Obnova strechy Hrubej bašty v Bardejove, č. ÚZPF 1665/15
Vedecká konferencia Bardkontakt 2016
Obnova fasády na Bašte severnej (archívnej) v Bardejove, č. ÚZPF 1665/7
Vedecká konferencia Bardkontakt 2015
Reštaurovanie a trvalé premiestnenie Pomníka Jozefa II. z Cintorína sv. Anny v Bardejove, č. ÚZPF 1794/1
Bardkontakt 2014 - vedecká konferencia a výstava
Reštaurovanie Pomníka Gašpara Serédiho na ceste Bardejov - Dlhá Lúka, III. etapa (ukončenie), č. ÚZPF 171/0
Reštaurovanie maľovanej fasády Meštianskeho domu č. 26 v Bardejove, ÚZPF č. 1703/0 - II. etapa (ukončenie)
Obnova 23 vojnových hrobov a Pamätníka padlých z I. sv. vojny v meste Bardejov
Obnova plochy Pamätníka Vďaky na námestí SNP v meste Bardejov
Vypracovanie PD sanácie vlhkosti objektu Radnice v Bardejove, č. ÚZPF 1677/0
Výmena strešnej krytiny na Bašte severnej v Bardejove, č. ÚZPF 1665/7
Reštaurovanie Pomníka Gašpara Serédiho na ceste Bardejov – Dlhá Lúka, II. etapa, č. ÚZPF 171/0
Reštaurovanie dreveného trámového stropu Meštianskeho domu č. 29 na Radničnom námestí v Bardejove, č. ÚZPF 1706/0
Reštaurovanie maľovanej fasády Meštianskeho domu č. 26 v Bardejove, č. ÚZPF 1703/0 - I. etapa.
Konferencia a výstava Bardkontakt 2013 - ochrana pamiatkového fondu
Obnova Pomníka Gašpara Serédiho na ceste Bardejov - Dlhá Lúka, č.ÚZPF 171/0
Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla (Cyklotrasa Bardejov – Jaslo)
Manažment plán lokality UNESCO – Bardejov, II. etapa
Reštaurovanie maľovanej fasády Meštianskeho domu č. 26 v Bardejove, č. ÚZPF 1703/0
Reštaurátorský výskum interiérových priestorov Meštianskeho domu č. 38 v Bardejove, č. ÚZPF 1715/0
Reštaurovanie kamenného reliéfu na atike Meštianskeho domu č. 16 v Bardejove, č.ÚZPF 1693/0
Obnova Pomníka Serédi Gašpara na ceste Bardejov - Dlhá Lúka, č. ÚZPF 171/0
Bardkontakt 2011 – ochrana pamiatkového fondu
Manažment plán lokality UNESCO – Bardejov, I. etapa
Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie  do infraštruktúry mesta  Bardejov (severná časť- východný úsek a východná časť) – č. ÚZPF 1665/1, 1665/11, 1665/19
Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie  do infraštruktúry mesta  Bardejov (severná časť západný úsek) – č. ÚZPF 1665/1, 1665/19, 1665/20
Obnova parkánového múru v severovýchodnej časti mestského opevnenia v Bardejove
Obnova severovýchodnej časti mestského opevnenia v Bardejove
Bardejov – historický, romantický, multikultulárny
Židovské suburbium v Bardejove – projektová dokumentácia obnovy
Rekonštrukcia fasády a strechy Meštianskeho domu č. 16
Rekonštrukcia nástropnej maľby v Meštianskom dome č.21 v Bardejove
Rekonštrukcia mestského opevnenia dostavbou  hradobného múru v meste Bardejov
Rozvoj hraničného regiónu spoločnou propagáciou a zriadením  Poľsko – Slovenského domu v Bardejove
Rozvoj mesta Bardejov prostredníctvom podpory budovania infraštruktúry cestovného ruchu

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám