Prečítané: 18580x

poticny

JUDr. Vladimír Potičný
vedúci oddelenia správy majetku

Dokumenty a tlačiváKontakty

 

Referát majetkovoprávny

Referát hospodárenia s majetkom mesta

Úsek lesného hospodárstva