Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Ing. Martin Choma 


Ing. Martin Choma
vedúci oddelenia kultúry
martin.choma@bardejov.sk 054 / 4862 131

 

Dokumenty a tlačiváKontakty

 Oddelenie kultúry

  • Zastupuje MsÚ navonok v oblasti kultúry, úzko spolupracuje s príslušnými komisiami mestského zastupiteľstva, kultúrnými inštutúciami na Slovensku ale aj v zahraničí, poskytuje štátnej a verejnej správe príslušné podklady, správy, výkazy v zmysle platnej legislatívy
  • vypracuváva všeobecné záväzné nariadenia, zásady, projekty na poskytovanie finančných grantov
  • spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami pri zabezpečovaní kultúrnych potrieb obyvateľov mesta, výkonne zabezpečuje programy každoročne pojaté v kultúrnom kalendáriu Bardejova
  • spracuváva ideové zámery, scenáre, dramaturgiu veľkých mestských kultúrnych podujatí, zabezpečuje propagácia živej kultúry mesta v tuzemsku a v zahraničí
  • spravuje kino ŽRIEDLO, letný amfiteáter a mestské výstavné priestory
  • zabezpečuje široký diapazón činnosti v rámci Zboru pre občianske záležitosti
  • zabezpečuje aj iné činnosti, ktoré Mestu Bardejov prislúchajú v zmysle živnostenského oprávnenia (listu)
  • vykonáva grantovú činnosť a aktivity v zmysle programov MK SR.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám