Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Mesto Bardejov v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov vydáva záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb iba v prípade ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Mesta Bardejov č. 147/2015  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Bardejov. V zmysle uvedeného VZN mesto Bardejov nevydáva rozhodnutia o určení prevádzkového času. Prevádzkovatelia sú povinní dodržiavať časové rozmedzia určené v tomto VZN.

Najblišie udalosti

14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám