Prečítané: 8641x

Každý občan, ktorý má na území mesta Bardejov trvalý pobyt, môže sa na oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva obrátiť so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení bývania, ak chce požiadať:
- o pridelenie mestského nájomného bytu
- o prechod nájmu bytu
alebo chce riešiť zmenu týkajúcu sa bývania a požiadať:
- o podnájom mestského nájomného bytu po dohode s nájomcom
- o kúpu mestského bytu
- o vzájomnú výmenu mestských nájomných bytov.

Vykonávanie všetkých zmien týkajúcich sa bývania sa uskutočňuje v súlade s platnou legislatívou.

Základné podmienky pre prideľovanie nájomných bytov upravuje VZN mesta Bardejov č. 73/2007 o úprave nájmu v nájomných bytoch obstaraných s podporou štátu.

Prílohy:    
  Žiadosť o nájomný byt s vybavením bytu bežným štandardom ikona_word
  Žiadosť o nájomný byt s vybavením bytu nižším štandardom ikona_word
  Žiadosť o súhlas na zmenu pobytu na adresu mestského bytu ikona_word
  Žiadosť o odkúpenie mestského bytu ikona_word