Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

späť

Povodeň: predstavuje stav, keď sa zvýši hladina vodných tokov, voda vystúpi z korýt a zaplaví priľahlé územie, resp. povodeň predstavujú prívalové vody z extrémnych zrážok, ktoré zaplavia územie.

Čo robiť v prípade ohrozenia vodou?
upozorniť susedov vo svojom okolí
► pomôcť starším a chorým občanom
► vypnúť elektrické a plynové spotrebiče
► pripraviť si evakuačnú batožinu
► uzatvoriť okna a zamknúť dvere bytu
► sledovať hlásenia rozhlasových mobilných informačných prostriedkov na mot. vozidlách
► dostaviť sa do určeného evakuačného zberného miesta alebo evakuačného strediska
► riadiť sa pokynmi evakuačnej komisie mesta, policajných hliadok a poriadkových jednotiek civilnej ochrany

Čo robiť po povodni?
skontrolujte stav obydlia, rozvody energií (elektrina, plyn), stav kanalizácie a rozvod vody
► nahláste škody na mestský úrad, ak ste poistení kontaktujte poisťovňu
► zlikvidujte uhynuté zvieratá, znehodnotené potraviny a poľnohospodárske plodiny, riaďte sa pokynmi hygienika

Najblišie udalosti

12 máj 2022
17:00 - 17:00
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - WACLAW BUGNO /PL/
19 máj 2022
19:00 - 22:00
Zdena Studenková - One woman show

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám