Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia, alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:

► uzatvorte hlavné prívody plynu a elektriky
► odpojte anténne zvody
► pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, lieky, cenné veci a pod.)
► uzatvorte okná a uzamknite byt
► presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii
► pomôžte imobilným obyvateľom a upozornite na obyvateľov, ktorí odmietajú evakuáciu
► sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození
► dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu
► použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela
► priestor opúšťajte najkratšou cestou podľa možnosti kolmo na smer vetra
vždy zachovajte rozvahu !

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám