Prečítané: 68372x

Kultúrny život súčasného Bardejova nadväzuje na bohaté kultúrne dedičstvo minulosti a naďalej rozvíja kultúrne tradície. V centre mesta sa nachádzajú tri stále výstavné expozície Šarišského múzea (Ikony, Prírodovedná expozícia a Historická expozícia) a štyri výstavné siene kultúrnych ustanovizní, ktoré určite neobídete. Za návštevu stojí i skanzen ľudovej architektúry, ktorý sa hrdí tým, že bol na Slovensku zriadený ako prvý. Je situovaný v Bardejovských Kúpeľoch.

Každoročne sa v meste organizuje novodobý Bardejovský jarmok. Súčasťou jarmočného programu býva aj kontraktačno-predajná výstava Bardkontakt a v jej rámci sa organizuje odborný seminár o pamiatkach. Starú slávu stredovekého Bardejova sa pokúšajú svojim súčasníkom sprítomniť aj organizátori Rolandových hier. Veľmi obľúbeným podujatím je i parkúrové skákanie koní s bohatým sprievodným kultúrno-zábavným programom pre detí i dospelých. Koncerty, festivaly, výstavy, vystúpenia súčasných populárnych skupín zo Slovenska a zahraničia, a množstvo ďalších podujatí najrôznejšieho žánru je obsahom kultúrneho života v meste Bardejov.

Mesto Bardejov zabezpečuje organizáciu kultúrnych podujatí v meste prostredníctvom oddelenia kultúry, ktoré aktívne spolupracuje s ostatnými kultúrnymi inštitúciami v meste - Hornošariššské osvetové stredisko Bardejov, Šarišské múzeum Bardejov, Bardejovské Kúpele a.s., Kultúrne a turistické centrum- Poľsko-slovenský dom v Bardejove, ZUŠ Bardejov.

Oddelenie kultúry MsÚ Bardejov sídli na Radničnom námestí č. 21. Oddelenie zabezpečuje organizovanie a koordináciu kultúrnych podujatí v meste. Najvýznamnejšími kultúrnymi podujatiami, ktoré Mesto Bardejov prostredníctvom oddelenia kultúry organizuje sú: Dni rytiera Rolanda, Slovenké tango, séria letných koncertov a podujatí s názvom Bardejovské hudobné leto a mnohé ďaľšie.

oddelenie kultury Mesto Bardejov, Mestský úrad - Oddelenie kultúry
Radničné námestie 21, 085 01 Bardejov
+421(0)54 472 3013

kulturabardejov.sk
bardejov.cultura@gmail.com