Prečítané: 26108x

dscn2825

Je regionálnou kultúrnou, informačnou, poradenskou a vzdelávacou inštitúciou v osvetovej činnosti. Zastrešuje amatérske kultúrne a verejné vzdelávanie, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj miestnych a regiónalnych kultúr, vzbudiť vo verejnosti záujem o umelecké a kultúrne a ktivity, zachovávať kultúrne symboly regiónu a poskytnúť kultúrne a vzdelávacie aktivity občanom všetkých národností a vekových kategórií.

 

 

Kontakt:

Hornošarišské osvetové stredisko
Rhodyho 6
085 01 Bardejov

Tel.: (+421) 054/472 2275
Fax.: (+421) 054/472 4593

e-mail: hosbardejov@gmail.com
link: www.hosbardejov.sk

 

Zriaďovateľom HOS je Úrad Prešovského samosprávneho kraja
www.po-kraj.sk