Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

PAPIER, SKLO, PLASTY + VKM + Kovové obaly

Sídlisko Obrancov Mieru

Vizualizácia pdf

Stanovište O1 - pre ul. Partizánska 2, 3, 5, Gorkého 5 a 6
Stanovište O2 - pre ul. Partizánska 11
Stanovište O3 - pre ul. Partizánska 17
Stanovište O4 - pre ul. Partizánska 21, 22, Gorlícka 1, 2, 3 a 4
Stanovište O5 - pre ul. Partizánska 23, 24, 25, 26, Gorlícka 5 a 6
Stanovište O6 - pre ul. Gorkého 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 a 12
Stanovište O7 - pre ul. Gorkého 14, 15, 16, 17, 18 a 19
Stanovište O8 - pre ul. Wolkerova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8
Stanovište O9 - pre ul. Gorlícka 9, 10 a 11
Stanovište O10 - pre ul. Gorlícka 12, 13 a 14
Stanovište O11 - pre ul. Gorlícka 15, 16 a 17
Stanovište O12 - pre ul. Moyzesova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8
Stanovište O13 - pre ul. Moyzesova 8, 9, 10 a 11
Stanovište O14 - pre ul. Jiráskova 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 a 22
Stanovište O16 - pre ul. Komenského 1, 2 a ul. Jiráskova 6 a 7
Stanovište O17 - pre ul. Komenského 3 a 4
Stanovište O18 - pre ul. Komenského 6, 7, 8, 9, 10 a 11
Stanovište O19 - pre ul. Komenského 17,18,19, Sv. Jakuba 29 a 30
Stanovište O20 - pre ul. Komenského 12, 13, 14, 15 a 16
Stanovište O21 - pre ul. Komenského 20
Stanovište O22 - pre ul. Komenského 21
Stanovište O23 - pre ul. Komenského 22
Stanovište O24 - pre ul. Komenského 25
Stanovište O25 - pre ul. Komenského 26
Stanovište O26 - pre ul. Komenského 27
Stanovište O27 - pre ul. Komenského 28, 29, 30, 31, 32 a 33
Stanovište O28 - pre ul. Komenského 34, 35, 36, 37, 38 a 39
Stanovište O29 - pre ul. Komenského 40, 41, 42, 43, 44 a 45
Stanovište O30 - pre ul. Százavského 1, 2, 3, 4, 5 a 6
Stanovište O31 - pre ul. Százavského 7, 8, 9, 10, 11 a 12
Stanovište O32 - pre ul. Százavského 13, 14, 15, 16 a 17
Stanovište O33 - pre ul. Ťačevská 5 a 6
Stanovište O34 - pre ul. Ťačevská 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14
Stanovište O35 - pre ul. Ťačevská 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21
Stanovište O36 - pre ul. Ťačevská 23 a 24
Stanovište O37 - pre ul. Ťačevská 25
Stanovište O38 - pre ul. Ťačevská 29, 30, 31 a 32
Stanovište O39 - pre ul. Ťačevská 33, 34, 35, 36 a 37
Stanovište O40 - pre ul. Ťačevská 26, 27 a 28
Stanovište O41 - pre ul. Ťačevská 43
Stanovište O42 - pre ul. Bezručova 12, 14, 16, 18, 20 a 22
Stanovište O43 - pre ul. Bezručova 24, 25, 26, 27, 28 a 29

Sídlisko Vinbarg

Vizualizácia pdf

Stanovište V1 - pre ul. A.Svjanteka 1, 2, 3, 4, 5 a 6
Stanovište V2 - pre ul. A.Svjanteka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23 a 24
Stanovište V3 - pre ul. A.Svjanteka 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, J. Švermu 1, 2 a 3
Stanovište V4 - pre ul. J.Švermu 4, 5, 6, 7, 8 a 9
Stanovište V5 - pre ul. L.Novomeského 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Námestie arm. gen. L.Svobodu 6, 7, 8, 9, 10 a 11
Stanovište V6 - pre ul. L.Novomeského 10, 11, 12, 13, 14, J.Švermu 10, 11, 12, Námestie arm. gen. L.Svobodu 12, 13 a 14
Stanovište V7 - pre ul. J.Greššáka  1, 2, 3, 4, 5, 6, Námestie arm. gen. L.Svobodu 1, 20 a 21
Stanovište V8 - pre ul. J.Greššáka  7, 8, 9, 10, 11,  Námestie arm. gen. L.Svobodu 2, 3, 4, 5, L.Novomeského 1 a 2
Stanovište V9   - pre ul. J.Greššáka  12, 13, 14 a 15
Stanovište V10 - pre ul. J.Greššáka  16, 17 a 18
Stanovište V11 - pre ul. J.Greššáka  19, 20 ,21, Námestie arm. gen. L.Svobodu 17, 18 a 19
Stanovište V12 - pre ul. J.Greššáka  25, 26, 27, 28, 29 a 30

Sídlisko Družba

Vizualizácia pdf

Stanovište D1 - pre ul. Pod Papierňou č. 33, 34, 35, 36 a 37
Stanovište D2 - pre ul. Pod Papierňou č. 38, 39, 40, 41, 42 a 43
Stanovište D3 - pre ul. Pod Papierňou č. 45, 46, 47, 48, 49 a 50
Stanovište D4 - pre ul. Pod Papierňou č. 51, 52 a 53
Stanovište D5 - pre ul. Pod Papierňou č. 55, 56 a 57
Stanovište D6 - pre ul. Pod Papierňou č. 58, 59, 60, 61, 62 a 63
Stanovište D7 - pre ul. Pod Papierňou č. 64, 65, 66, 67 a 68

Sídlisko Za rajom

Vizualizácia pdf

Stanovište Z1 - pre ul. Dlhý rad 1, 2, Nový sad 6, Českej Lípy 42, 43, 44, 45, 46 a 47
Stanovište Z2 - pre ul. Dlhý rad 3, 4, 5, 6, 9 a 10
Stanovište Z3 - pre ul. Dlhý rad 18, 19, 20, 21 a 22
Stanovište Z4 - pre ul. Dlhý rad 23, 24, 25, Hurbanova 20 a 22
Stanovište Z5 - pre ul. Slovenská 6, 7, 8, 9, 10 a 11
Stanovište Z6 - pre ul. Slovenská 12, 13, 14, 15, 16 a 17
Stanovište Z7 - pre ul. Nový sad 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30
Stanovište Z8 - pre ul. J.Jesenského 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, Kellerova 8, Českej Lípy 7, 8, 38, 39, 40, 41, Nový sad 5
Stanovište Z9 - pre ul. Přerovská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Českej Lípy 3 a 5
Stanovište Z10 - pre ul. Fučíkova 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23 a 24
Stanovište Z11 - pre ul. Fučíkova 15, 16, 19, 20, 29.augusta 1 a 2
Stanovište Z12 - pre ul. Fučíkova 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 39 a 40
Stanovište Z13 - pre ul. Fučíkova 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, T. Ševčenku 1, 2, Štefánikova 6 a 7
Stanovište Z14 - pre ul. Nábrežná 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 a 13
Stanovište Z15 - pre ul. Nábrežná 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23
Stanovište Z16 - pre ul. Nábrežná 24, 25, 26, 27, 28, 29, T. Ševčenku 4, 5 a 6

MPR a prímestské časti

Mestská pamiatková rezervácia

Miesta umiestnenia zberných stanovíšť pre komoditu PAPIER, SKLO a PLASTY: Radničné námestie 6 - za reštauráciou Hubert, 13 - za reštauráciou Roland, , 32 - za Irish Pub, 42 - dvorný trakt za Barte, Rhodyho ul. - dvorný trakt vedľa Pub angels.
Miesta umiestnenia zberných stanovíšť pre komoditu PAPIER a PLASTY: Radničné námestie  16 - vo dvore MsÚ.

Bardejovská Nová Ves

Miesta umiestnenia zberných stanovíšť pre komoditu PAPIER, SKLO, PLASTY, VKM a Kovové obaly: nákupné stredisko.

Dlhá Lúka

Miesta umiestnenia zberných stanovíšť pre komoditu PAPIER, SKLO, PLASTY, VKM a Kovové obaly: nákupné stredisko pri pošte.

Bardejovské Kúpele

Miesta umiestnenia zberných stanovíšť pre komoditu PAPIER, SKLO, PLASTY, VKM a Kovové obaly: Obytný blok č. 22 a pri budove kinosály.

Mihaľov

Miesta umiestnenia zberných stanovíšť pre komoditu PAPIER, SKLO, PLASTY, VKM a Kovové obaly: nákupné stredisko - penzión Kopačka.
Miesta umiestnenia zberných stanovíšť pre komoditu SKLO: Hotel Bellevue.

Bardejovská Zábava

Miesta umiestnenia zberných stanovíšť pre komoditu PAPIER, SKLO, PLASTY, VKM a Kovové obaly: nákupné stredisko ul. B. Zábava č. 13.

EKOBARD, a.s. - Zberné dvory

Zberné miesto pre komodity PAPIER, SKLO ,PLASTY, VKM, Kovové obaly, odpadové oleje, batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad: Štefánikova ul. - Bardejovská Nová Ves, sídlo spol. EKOBARD, a.s.
Stredisko separovaného zberu pre komoditu PAPIER, SKLO , PLASTY, VKM, Kovové obaly, odpadové oleje, batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, veľkoobjemový odpad: Kúpeľná ul. - areál podniku BAPOS m. p..

TEXTIL

Zber textilu - informácie pdf

 Aktualizoval: Milan Klimek, 2019-03-04, 10:29, milan.klimek@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám