Prečítané: 42983x

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť sv. Egídia v Bardejove

c1  Kontakt:
Rímskokatolícky farský úrad
Radničné námestie č. 3, 085 01 Bardejov
tel.: +421(0)54 472 2595
fax: +421(0)54 488 2595
www.bardejov.rimkat.sk
bardejov@rimkat.sk

 

Farnosť sv. Rodiny, Bardejov-Vinbarg

sv.rodiny  Kontakt:
Námestie Svätej rodiny
L. Novomeského 6, 085 01 Bardejov

vinbarg@rimkat.sk

 

Dlhá Lúka - farnosť Zborov

fuzborov.czweb.org

 

Saleziáni

Kontakt:
Saleziáni Don Bosca
Kellerova 7, 085 01 Bardejov
tel.: +421(0)54 472 2678 www.pobavi.sk
www.saleziani.sk
bardejov@sdb.sk

 

Gréckokatolícka cirkev

Greckokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla

c3  Kontakt:
Jiráskova 9, 085 01 Bardejov

Filiálky:
Sídlisko Družba - sv. liturgie sa slúžia v ZŠ Pod papierňou,
Tročany
tel.: +421(0)54 472 2013 www.grkatpo.sk
www.fara.sk/grkatbardejov
bardejov@grkatpo.sk

 

Gréckokatolícka farnosť -  sídlisko Vinbarg

c2  Kontakt:
ul. Andreja Svianteka 7, 085 01 Bardejov

tel.: +421(0)54 474 6859
tel.: +421(0)911 811 275
www.fara.sk

 

Pravoslávna cirkev


c4 
Kontakt:
mitr. prot, Mgr. Ján Lakata (arcidekan)
Fučíkova 40, 085 01 Bardejov

tel.: +421(0)54 472 2743
mobil: +421(0)915 545 338

Cirkevné obce:

BARDEJOV
- Chrám sv. Serafima Sarovského
- Chrám sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda (spodný chrám)
- Bardejovská Nová Ves

Duchovný správca cirkevných obcí:

mitr. prot, Mgr. Ján Lakata (arcidekan)
Fučíkova 40
08501 Bardejov,
tel. 054/47 227 43
mobil: 0915 545 338

Duchovný cirkevnej obce:

jerej Mgr. Ivo Petrovaj
L. Novomeského 4
08501 Bardejov
mobil:  0948 395 313

www.orthodox.sk

Evanjelická cirkev

Evanjelický kostol cirkvi augsburského vyznania je klasicistický kostol v Bardejove. Bol postavený v rokoch 1798-1808 na ulici Dlhý rad. Chrám je vybavený neogotickým interiérom z 2. polovice 19. storočia.

c5  Kontakt:
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bardejov
Kellerova 2, 085 01 Bardejov
tel.: +421(0)54 472 24 81 - kancelária farského úradu
tel.: +421(0)918 828 340 - Mgr. Ján Velebír
www.ecavbardejov.sk
www.ecav.sk
bardejov@ecav.sk

Mgr. Ján Velebír - zborový farár - senior ŠZS
Mgr. Anna Velebírová - námestná farárka na kaplánskom mieste
Mgr. Viera Šoltés Tipulová - kaplánka
Mgr. Marek Ivan - seniorátny kaplán

zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta

Rozpis služieb:
Nedeľa: 9:00 a 17:00 kostol Bardejov, 18:30 modlitebňa na sídlisku Vinbarg
- 1. nedeľa v mesiaci SB o 9:00 s Večerou Pánovou
Nedeľa: 9:00 Mokroluh a Lukavica, 10:30 Rokytov a Vyšná Voľa
Nedeľa: 14:00/15:00 príležitostne DD, Bardejovský Mihaľov, Bardejovská Nová Ves, Janovce, Kobyly, Nižná Voľa

Cirkev bratská

Kontakt:
Stöcklova 12, 085 01 Bardejov
   
tel.: +421(0)54 472 3392
tel.: +421(0)944 142 607
www.cb.sk

 

Kazateľské stanice
Mokroluh 99 - Nedeľa 18:30; Štvrtok 18:30 
Richvald 42 -  Nedeľa 19:00 
Stuľany - Nedeľa 10:00

Správca zboru: 
Mgr. Martin Uhriňák

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

DSC_0910_1  Kontakt:
Sála Kráľovstva
Ťačevská 38/B, 085 01 Bardejov
tel.: +421(0)905 728 561 www.watchtower.org
www.jw.org

Pravidelné týždenné zhromaždenia zboru Bardejov:
Streda o 17:45 hod; Nedeľa o 9:45 hod

Vítaný je každý, nekonajú sa žiadne zbierky.