Prečítané: 218453x

Mesto Bardejov zabezpečuje v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy, vyplývajúcimi z ustanovení zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta vrátane jeho častí.

Mestskú hromadnú dopravu v Bardejove vykonáva na základe zmluvného vzťahu SAD Prešov a.s., prevádzka Bardejov. Mestská hromadná doprava je zabezpečovaná 6 linkami, týždenne sa preprava cestujúcich vykonáva 1539 spojmi. Týždenne sa dosiahne 10385 km a ročne až 540 000 km dopravného výkonu. Mestskou hromadnou dopravou v Bardejove sa ročne prepraví viac ako 1,3 mil. cestujúcich.

Číslo linky Názov linky Dĺžka linky (km)
701101 Linka č. 1 Ťačevská - Slovenská - Vinbarg - Ľ.Štúra - Bardejovské Kúpele   14,2
701102 Linka č. 2 Družba - Komenského - Slovenská -  Bardejovské Kúpele  9,2
701103 Linka č. 3 Dlhá Lúka - Slovenská - Ťačevská -  Kľušov  12,1
701104 Linka č. 4 Štefánikova - Dlhý rad - Slovenská -  Bardejovská Nová Ves  6,9
701105 Linka č. 5 Mihaľov - Dlhý rad - Slovenská Duklianská - Bardejovské Kúpele  10,5
701106 Linka č. 6 Poštárka - Ťačevská - Slovenská - Bardejovská Nová Ves  9,0

 

Cestujúci v mestskej hromadnej doprave majú k dispozícií moderné autobusy mestského nízkopodlažneho prevedenia Iveco Urbanway 12m, Tedom C12D a SOR CN 8,5 s nástupnou plošinou pre imobilných.

bus

Autobus Počet autobusov
Počet miest na sedenie
Počet miest na statie
Počet miest spolu
IVECO URBANWAY 12M 4 ks 24 76 100
TEDOM C12D 3 ks 32 67 99
SOR CN 8,5 2 ks 24 38 62

 

Mestská hromadná doprava - CESTOVNÉ PORIADKY

 aktualizoval: Ing Jiří Brejník 18.4.2016