Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Správy o činnosti MsP

Správa o činnosti MsP za rok:

pdf 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Monitorovací kamerový systém

Monitorovací kamerový systém bol zriadený za účelom eliminácie páchania priestupkov a trestných činov nepretržitým monitorovaním vybraných lokalít mestskej pamiatkovej rezervácie a vybraných lokalít mesta. Účelom systému je v monitorovaných lokalitách zabezpečiť, aktívnou monitorovacou činnosťou operátora, nepretržitý dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou, v širokom zábere verejného priestranstva, čo nie je možné zabezpečiť len fyzickou prítomnosťou príslušníkov mestskej polície. V spojení s propagáciou jeho praktického významu a využitia, preventívne pôsobiť na vedomie obyvateľov a návštevníkov mesta s cieľom predchádzať páchaniu priestupkov a trestných činov súvisiacich s poškodzovaním majetku mesta a občanov, pamiatok, ohrozenia občanov a návštevníkov mesta na zdraví a podobne. Čo je významným prvkom pri napĺňaní nášho cieľa komplexnej ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov mesta, ale aj majetku mestských a štátnych inštitúcií, podnikateľských investícií so zameraním na dosiahnutie zvýšenia ochrany pamiatok historického centra mesta Bardejov ako aj ďalších vytipovaných lokalít.

Umiestnenie a popis kamier mestského kamerového systému:

 • kamera č. 101 - Mladosť – umiestnenie: objekt obchodného centra Mladosť, križovatka Radničné námestie / ul. Poštová
 • kamera č. 102 - Ikony – umiestnenie: objekt Šarišského múzea, križovatka Radničné námestie / ul. Rhódyho
 • kamera č. 103 - Prašná bašta – umiestnenie: objekt prašnej bašty na ul. Rhódyho
 • kamera č. 104 - Magerov dom – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Šiancová (Magerov dom)
 • kamera č. 105 - Veľká bašta – umiestnenie: objekt Veľkej bašty na ul. Na hradbách
 • kamera č. 106 - Pravouhlá bašta – umiestnenie: objekt Pravouhlej bašty na ul. Na hradbách
 • kamera č. 107 - Garžoľ 1 – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia v križovatke ul. Stöcklova 20 / ul. Na hradbách
 • kamera č. 108 - Garžoľ 2 – umiestnenie: polyfunkčná budova na ul. Stöcklova 82
 • kamera č. 109 - Promenádny park – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. M. V. Miškovského – vstupné schodište do Promenádneho parku
 • kamera č. 110-1,2,3 - Park Emila Korbu – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia v parku Emila Korbu, vstup z Radničného námestia
 • kamera č. 111 - Štatistický úrad – umiestnenie: objekt Štatistického úradu SR, križovatka ul. Hviezdoslavova / ul. M. V. Miškovského / ul. Kláštorská
 • kamera č. 112 - Colnica – umiestnenie: objekt Colnice, ul. M. V. Miškovského
 • kamera č. 113 - Cirkevná škola – umiestnenie: budova Cirkevnej základnej školy sv. Egídia na ul. Jiráskova (roh k ul. Františkánov)
 • kamera č. 201 - Nákupné stredisko AB – umiestnenie: budova prístavby obchodného centra AB z ul. Moyzesova
 • kamera č. 202 - Bocian – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Partizánska 11, okružná križovatka ul. Partizánska / ul. Mlynská
 • kamera č. 203 - Kruháč Hasiči – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na okružnej križovatke ul. Štefánikova / ul. Mlynská / ul. Tarasa Ševčenku
 • kamera č. 301 - Centrum – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Dlhý rad 2561, križovatka ul. Dlhý rad / ul. Slovenská / Krátky rad
 • kamera č. 302 - Pošta – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Dlhý rad (oproti Pošte Bardejov 1), križovatka ul. Dlhý rad / ul. Kellerova / Radničné námestie
 • kamera č. 303 - Potraviny AgroMilk – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Dlhý rad 22, križovatka ul. Dlhý rad / ul. Jiráskova
 • kamera č. 304 - Športová hala – umiestnenie: objekt Športovej haly Mier, križovatka ul. Dlhý rad / ul. Štefánikova
 • kamera č. 305 - Detské dopravné ihrisko – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. na ul. Toplianska (pri dopravnom ihrisku)
 • kamera č. 306 - Kúpalisko – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Toplianska (pri letnom kúpalisku)
 • kamera č. 307 - DI Toplianska – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Toplianska (na rozhraní detské ihrisko / dopravné ihrisko)
 • kamera č. 308 - Drevená Lávka – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Kutuzovova (drevená lávka)
 • kamera č. 309 - Kurty – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Kutuzovova (Športcentrum)
 • kamera č. 310 - Most Kellerova – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Kellerova (most)
 • kamera č. 311 - Skatepark – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia v areály skateparku na ul. Tarasa Ševčenku
 • kamera č. 312 - Plaváreň Vinbarg 1 – umiestnenie: objekt plavárne na ul. J. Grešáka
 • kamera č. 313 - Plaváreň Vinbarg 2 – umiestnenie: objekt plavárne na ul. J. Grešáka

 

kamera č. 101 - Mladosť – umiestnenie: objekt obchodného centra Mladosť, križovatka Radničné námestie / ul. Poštová
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: Radničné námestie – ul. Poštová – ul. Hviezdoslavova – park Emila Korbu (vstup z Radničného námestia) – križovatka ul. Poštová / ul. Stöcklova – križovatka Radničné námestie / ul. Veterná – križovatka Radničné námestie / ul. Rhódyho / ul. Františkánov – križovatka Radničné námestie / ul. Hviezdoslavova – križovatka ul. Hviezdoslavova / ul. Kláštorská – križovatka Radničné námestie / ul. Na hradbách – križovatka Radničné námestie / ul. Dlhý rad
MKS kamery screenshots mladosť

kamera č. 102 - Ikony – umiestnenie: objekt Šarišského múzea, križovatka Radničné námestie / ul. Rhódyho
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: Radničné námestie – ul. Rhódyho – ul. Františkánov – ul. Veterná – križovatka ul. Rhódyho / ul. Na hradbách – okružná križovatka ul. Rhódyho / ul. Šiancova / ul. Kpt. Nálepku / ul. Jiráskova – križovatka Radničné námestie / ul. Rhódyho / ul. Františkánov – križovatka ul. Františkánov / ul. Kláštorská – križovatka Radničné námestie / ul. Hviezdoslavova – križovatka Radničné námestie / ul. Poštová – križovatka Radničné námestie / ul. Veterná
MKS kamery screenshots ikony

kamera č. 103 - Prašná bašta – umiestnenie: objekt prašnej bašty na ul. Rhódyho
Typ: IP - statická
Dosah: ul. Rhódyho VP pod Prašnou baštou

kamera č. 104 - Magerov dom – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Šiancová (Magerov dom)
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. Šiancová – ul. Na hradbách – ul. Rhódyho – ul. Jiráskova – ul. Kpt. Nálepku – okružná križovatka ul. Jiráskova / ul. Kpt. Nálepku – ul. Fraňa Kráľa – ul. Krátky rad

kamera č. 105 - Veľká bašta – umiestnenie: objekt Veľkej bašty na ul. Na hradbách
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. Na hradbách + dvorné trakty prislúchajúcich objektov – ul. Krátky rad

kamera č. 106 - Pravouhlá bašta – umiestnenie: objekt Pravouhlej bašty na ul. Na hradbách
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. Na hradbách – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Slovenská / ul. Krátky rad – hradobná priekopa – objekt Dolnej brány na ul. Stöcklova

kamera č. 107 - Garžoľ 1 – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia v križovatke ul. Stöcklova 20 / ul. Na hradbách
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. Na hradbách – križovatka ul. Stöcklova / ul. Na hradbách – ul. Dlhý rad + parkovisko – objekt Renesančnej bašty

kamera č. 108 - Garžoľ 2 – umiestnenie: polyfunkčná budova na ul. Stöcklova 82
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. Stöcklova – križovatka Stöcklova – nákupné a reštauračné zariadenia na ul. Stöcklova

kamera č. 109 - Promenádny park – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. M. V. Miškovského – vstupné schodište do Promenádneho parku
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: Promenádny park – park Emila Korbu – ul. M. V. Miškovského – ul. Kláštorská

kamera č. 110-1,2,3 - Park Emila Korbu – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia v parku Emila Korbu, vstup z Radničného námestia
Typ: IP Statická (3x objektív)
Dosah: park Emila Korbu – Ulička Johna Lennona – vstup na Radničné námestie

kamera č. 111 - Štatistický úrad – umiestnenie: objekt Štatistického úradu SR, križovatka ul. Hviezdoslavova / ul. M. V. Miškovského / ul. Kláštorská
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. Hviezdoslavova – ul. Kláštorská – ul. M. V. Miškovského – vstupné schodište do Promenádneho parku – vstup do parku Emila Korbu a Uličky Johna Lennona z ul. M. V. Miškovského – križovatka ul. Hviezdoslavova / ul. Kláštorská / ul. M. V. Miškovského – okružná križovatka ul. Hviezdoslavova / ul. Jiráskova / ul. Pod papierňou – križovatka Hviezdoslavova / ul. M. V. Miškovského – križovatka ul. Františkánov / ul. Kláštorská – križovatka Radničné námestie / ul. Hviezdoslavova
MKS kamery screenshots archív

kamera č. 112 - Colnica – umiestnenie: objekt Colnice, ul. M. V. Miškovského
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: Promenádny park s detským ihriskom – ul. M. V. Miškovského – ul. Jiráskova – ul. Dlhý rad – vstupné schodište do Promenádneho parku – vstup do parku Emila Korbu z ul. M. V. Miškovského – križovatka ul. Jiráskova / ul. Dlhý rad

kamera č. 113 - Cirkevná škola – umiestnenie: budova Cirkevnej základnej školy sv. Egídia na ul. Jiráskova (roh k ul. Františkánov)
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. Jiráskova – ul. Františkánov – ul. Komenského – križovatka ul. Jiráskova / ul. Františkánov / ul. Komenského – Kostol svätého Jána Krstiteľa a park pred ním

kamera č. 201 - Nákupné stredisko AB – umiestnenie: budova prístavby obchodného centra AB z ul. Moyzesova
Typ: IP PTZ – otočná
Dosah: ul. Moyzesova – ul. Komenského – parkovisko + tržnica AB – park Európy – nákupné centrum Žaba – okružná križovatka ul. Komenského / ul. Svätého Jakuba / ul. Mlynská – križovatka ul. Komenského / ul. Jiráskova / ul. Františkánov

kamera č. 202 - Bocian – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Partizánska 11, okružná križovatka ul. Partizánska / ul. Mlynská
Typ: IP PTZ – otočná
Dosah: ul. Partizánska – ul. Mlynská – parkovisko Bocian komplex – okružná križovatka ul. Partizánska / ul. Mlynská  – okružná križovatka ul. Partizánska / ul. Hviezdoslavova / ul. Jiráskova – križovatka ul. Mlynská / ul. Dlhý rad

kamera č. 203 - Kruháč Hasiči – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na okružnej križovatke ul. Štefánikova / ul. Mlynská / ul. Tarasa Ševčenku
Typ: IP PTZ – otočná
Dosah: ul. Štefánikova – ul. Mlynská – ul. Tarasa Ševčenku – ul. Hurbanova – parkovisko Hypernova – okružná križovatka ul. Štefánikova / ul. Mlynská / ul. Tarasa Ševčenku – okružná križovatka ul. Mlynská / ul. Partizánska – križovatka ul. Hurbanova / ul. Štefánikova – križovatka ul. Tarasa Ševčenku / ul. Fučíkova – križovatka ul. Tarasa Ševčenku / ul. Nábrežná – križovatka ul. Mlynská / ul. Andraščíkova

kamera č. 301 - Centrum – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Dlhý rad 2561, križovatka ul. Dlhý rad / ul. Slovenská / Krátky rad
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. Dlhý rad – ul. Krátky rad – ul. Slovenská – parkovisko OD Centrum – severovýchodný barbakán – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Slovenská / ul. Krátky rad – križovatka ul. Krátky rad / ul. Pod Kalváriou – križovatka ul. Krátky rad / ul. Krátky riadok – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Kellerova / Radničné námestie (čiastočne) – križovatka ul. Slovenská / ul. Nový sad (čiastočne)
MKS kamery screenshots od centrum

kamera č. 302 - Pošta – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Dlhý rad (oproti Pošte Bardejov 1), križovatka ul. Dlhý rad / ul. Kellerova / Radničné námestie
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. Dlhý rad – ul. Kellerova – Radničné námestie – ul. Hurbanova (čiastočne) – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Kellerova / Radničné námestie – križovatka ul. Kellerova / ul. Hurbanova – hotel Republika – X-Centrum – Evanjelický kostol

kamera č. 303 - Potraviny AgroMilk – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Dlhý rad 22, križovatka ul. Dlhý rad / ul. Jiráskova
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. Dlhý rad – ul. Jiráskova – námestie SNP – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Jiráskova – križovatka ul. Dlhý rad / námestie SNP – okružná križovatka ul. Jiráskova / ul. Hviezdoslavova / ul. Partizánska
MKS kamery screenshots dlhý rad 22

kamera č. 304 - Športová hala – umiestnenie: objekt Športovej haly Mier, križovatka ul. Dlhý rad / ul. Štefánikova
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. Dlhý rad – ul. Štefánikova – parkoviská pri ŠH Mier – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Jiráskova  – križovatka ul. Dlhý rad / námestie SNP – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Štefánikova – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Mlynská

kamera č. 305 - Detské dopravné ihrisko – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. na ul. Toplianska (pri dopravnom ihrisku)
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. Kutuzovova – ul. Toplianska – parkovisko zimný štadión BŠK – most cez rieku Topľa (Oroszová lávka) – terénne schodište na sídlisko Vinbarg (Dubovka) – dopravné ihrisko – hotel Bardejov

kamera č. 306 - Kúpalisko – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Toplianska (pri letnom kúpalisku)
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. Kutuzovova – ul. Toplianska – Mestský štadión Bardejov – drevená lávka cez rieku Topľa

kamera č. 307 - DI Toplianska – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Toplianska (na rozhraní detské ihrisko / dopravné ihrisko)
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. Toplianska – ul. Tarasa Ševčenku – ul. Kutuzovova – križovatka ul. Toplianska / ul. Tarasa Ševčenku – križovatka ul. Tarasa Ševčenku / ul. Nábrežná – detské ihrisko – dopravné ihrisko – parkovisko pred zimným štadiónom – koryto rieky Topľa – most k zimnému štadiónu

kamera č. 308 - Drevená Lávka – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Kutuzovova (drevená lávka)
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. Kutuzovova – ul. Toplianska – koryto rieky Topľa – drevená lávka k letnému kúpalisku

kamera č. 309 - Kurty – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Kutuzovova (Športcentrum)
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. Kutuzovova – ul. Toplianska – koryto rieky Topľa – most k zimnému štadiónu

kamera č. 310 - Most Kellerova – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia na ul. Kellerova (most)
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. Kellerova – ul. Kutuzovova – ul. Toplianska – križovatka ul. Kellerova / ul. Kutuzovova  – križovatka ul. Kellerova / ul. Toplianska – križovatka ul. Kellerova / ul. Kúpeľná – križovatka ul. Kellerova / ul. Přerovská – križovatka ul. Kellerova / ul. Janka Jesenského – areál ZŠ Pod Vinbargom (čiastočne) – koryto rieky Topľa

kamera č. 311 - Skatepark – umiestnenie: stĺp verejného osvetlenia v areály skateparku na ul. Tarasa Ševčenku
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. Tarasa Ševčenku – skatepark na ul. Tarasa Ševčenku – areál ZŠ Bartolomeja Krpelca na ul. Tarasa Ševčenku

kamera č. 312 - Plaváreň Vinbarg 1 – umiestnenie: objekt plavárne na ul. J. Grešáka
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. J. Grešáka – objekt krytej plavárne a telocvične ZŠ na ul. J. Grešáka – areál multifunkčného ihriska ul. J. Grešáka – terénny chodník Dubovka

kamera č. 313 - Plaváreň Vinbarg 2 – umiestnenie: objekt plavárne na ul. J. Grešáka
Typ: IP PTZ - otočná
Dosah: ul. J. Grešáka – ul. Jána Švermu – ul. Laca Novomeského – objekt krytej plavárne a ZŠ na ul. J. Grešáka – areál MŠ na Nám. Arm. Gen. L. Svobodu – terénny chodník Dubovka

Ochrana objektov

Mestská polícia v rámci základných úloh v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, Organizačného poriadku Mestskej polície Bardejov schváleného MsZ, a zákona NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, vykonáva plnenie špeciálnych úloh, pri ktorých sa používa vozidlo s právom prednostnej jazdy. V zmysle týchto právnych predpisov vykonáva Mestská polícia Bardejov ochranu objektov fyzických a právnických osôb na území mesta chránených elektronickým zabezpečovacím systémom s napojením na pult centrálnej ochrany (PCO) na MsP - Bardejov.

Bližšie informácie o podmienkach pripojenia v pracovných dňoch na tel. č. 488 26 65 - 66

 

Aktualizoval: Martin Popovec, Ing., 2022-07-10, 20:30  popovec@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám