Prečítané: 20471x

 


ulica

dátum začatia

dátum ukončenia

dôvod

     
       
       
mesto Bardejov 1.4.2019 30.10.2019

zvláštne užívanie MSK, chodníkov a zásah do ZP a VP v Bardejove za účelom realizácie líniovej stavby

: optická metropolitná sieť - Bardejov 

 ul. Potočná, Dujava  26.3.2019  31.5.2019  zvlaštne užívanie MSK a zásah do ZP na ul. Potočná a Dujava v Bardejove z dôvodu rekonštrukcie vzdušnej NN siete: "Bardejovská Nová Ves - ul. Potočná, Giraltovská a Dujava."
 ul. Nábrežná  28.5.2019 31.5.2019  zvláštne užívanie MSK chodníka, parkoviska a zásah do ZP na ul. Nábrežná za účelom realizácie kanalizačnej a vodovodnej prípojky v súvislosti s realizáciou stavby: "revitalizácia detského ihriska na Toplianskej ul. , Bardejov"
 ul. Mlýnska 24.5.2019 30.6.2019  zvláštne užívanie MSK na ulici Mlýnska za účelom realizácie stavby : "rozšírenie DHS 2018- polyfunkčný dom LA CARNE BARDEJOV"
ul. Nábrežná ul. Fučíkova ul. Štefánikova a t. Ševčenku 27.5.2019 30.6.2019  zvláštne užívanie MSK , chodníkov a zásah do ZP za účelom realizácie stavby : "Bardejov, ul. Nábrežná, ul. Fučíkova, ul. Štefánikova, T. Ševčenku - úprava NN káblovej siete"

 ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenku - ul. Mlynská

3.6.2019 16.8.2019  prestavba priesečnej križovatky na okružnú križovatku
 ul. Nová - ul. Čerešňová 16.8.2019 13.9.2019  zvláštne užívanie MSK a zásah do ZP za účelom realizácie stavby :"BNV - úprava NN siete a DP na ulici Brezova "
 mesto Bardejov  24.9.2019 31.10.2019

 zvláštne užívanie MsK, chodníkov a zásah do ZP a VP v Bardejove za účelom realizácie líniovej stavby:

INS_FTTH_BJ_Bardejov_Moliterka - telekomunikačná stavba

 ul. Dubová 26.9.2019 31.10.2019  Zvláštne užívanie MsK a zásah do ZP za účelom realizácie vodnej stavby: Bardejovská Nová Ves, ul. Dubová - rozšírenie vodovodu  a kanalizácie
Bardejovské Kúpele 30.10.2019 30.4.2020 Zvláštne užívanie MsK a zásah do ZP v Bardejovských Kúpeľoch za účelom realizácie stavby: "Bardejovské Kúpele - rozšíreniíe vodovodu a kanalizácie"
ul. J. Grešáka 25.11.2019 30.4.2020 Zvláštne  užívanie MsK a zásah do ZP v súvislosti s realizáciou stavby: "optimalizácia vykurovania areálu ZŠ Vimbarg - teplovodná prípojka z K12 a OST Vimbarg"
 ul. J. Grešáka  1.4.2020 14.5.2020  zvláštne užívanie MK, chodníka zo zámkovej dlažby a zásahu do ZP za účelom realizácie optického vedenia
ulice Partizánska, Mlýnska, andraščíkova, Gorkého, Jiráskova 27.4.2020 30.6-2020

zvláštne užívanie MK, chodníkov a ZP a VP v Bardejove za účelom realizácie líniovej stavby

:”INS_FTTH_BJ_Bardejov_Andraščíkova” – telekomunikačná stavba

ul. Homolkova 27.4.2020 31.8.2020

zvláštne užívanie miestnych komunikácií, chodníkov a zásah do zelených plôch a verejných priestranstiev v Bardejove za účelom  realizácie líniovej stavby:”INS_FTTH_BJ_Bardejov_Homolkova” – telekomunikačná stavba

I. etapa: ul. slovenská, Dlhý rad, ul. Českej Lípy, ul. Nový sad, , ul. Jesenského, ul. Přerovská, ul. Kúpeľná 15.5.2020 30.6.2020 zvláštne užívanie MK, chodníkov, parkovísk a zásah do ZP a VP za účelom realizácie telekomunikačnej stavby: stavba INS_FTTH_BJ_Bard_00 Bardejov_Dlhý rad - telekomunikačná stavba
II. etapa: ul. Dlhý rad, ul. Hurbanova, ul. Kellerova, ul. Fučíkova, ul. B.S. Timravy, ul. Kúpeľná, 1.7.2020 14.8.2020 zvláštne užívanie MK, chodníkov, parkovísk a zásah do ZP a VP za účelom realizácie telekomunikačnej stavby: stavba INS_FTTH_BJ_Bard_00 Bardejov_Dlhý rad - telekomunikačná stavba
III. etapa: ul. Štefánikova, ul. Hurbanova, ul. Fučíkova, ul. Nábrežná, ul. T. Ševčenku, ul. Toplianská 15.8.2020 15.10.2020 zvláštne užívanie MK, chodníkov, parkovísk a zásah do ZP a VP za účelom realizácie telekomunikačnej stavby: stavba INS_FTTH_BJ_Bard_00 Bardejov_Dlhý rad - telekomunikačná stavba
Bardejov, časť Bardejovské Kúpele 26.8.2020 30.9.2020 zvláštne užívanie MK, chodníkov a zásah do ZP a VP v Bardejove, časť Bardejovské Kúpele za účelom realizácie líniovej stavby FTTH_BJ_KBV na starom kúpalisku: telekomunikačná stavba
Bardejov, ul. Mikulovská, Štefánikova, Družstevná, Kutuzovova 21.9.2020 15.11.2020 Zvláštne užívanie MK, chodníkov a zásah do ZP za účelom realizácie líniovej stavby "INS_FTTB_BJ_Bard_00_Bardejov_Družstevná" - telekomunikačná stavba
       
2021      
ul. Dlhý rad 6.4.2021 5.11.2021

Zvláštne užívanie MK, chodníkov, parkovísk a zásah do ZP a VP za účelom realizácie telekomunikačnej stavby INS_FTTH_BJ_BARD_00_Bardejov_Dlhý Rad

aktualizoval: Ing. Jiří Brejník,  2021-04-06   jiri.brejnik@bardejov.sk

Vinbarg 21.4.2021 31.5.2021

Zvláštne užívanie MK, chodníkov, parkoviska a zásah do Zp a VP v Bardejove za účelom realizácie líniovej stavby FTTH_BJ_KBV_Vinbarg - telekomunikačná stavba

aktualizoval: Ing. Jiří Brejník,  2021-04-21   jiri.brejnik@bardejov.sk

 Pod lipkou  4.5.2021 31.7.2021

 Zvláštne úžívanie MK, chodníkov a zásah do ZP a VP v Bardejove za účelomlíniovej stavby "INS_FTTH_Bardejov-Pod lipkou" - telekomunikačná stavba

aktualizoval: Ing. Jiří Brejník,  2021-05-04   jiri.brejnik@bardejov.sk

Bardejov, časť Bardejovske Kúpele 1.8. 2021 11.11.2021

Zvláštne užívanie miestnych ciest, codníkov a zásah do ZP a VP v Bardejove, časť Bardejovské Kúpele za účelom líniovej stavby "INS_FTTH_BJ_Bardejovske Kúpele"

aktualizoval: Ing. Jiří Brejník,  2021-08-01   jiri.brejnik@bardejov.sk

       
       

 aktualizoval Jiří Brejník 2021-10-15    jiri.brejnik@bardejov.sk


ulica

dátum začatia

dátum ukončenia

dôvod

 


 

ulica

dátum začatia

dátum ukončenia

dôvod

     

 

 


ulica

dátum začatia

dátum ukončenia

dôvod

       

 Mihaľov

 14.11. 2016 31.05. 2017   Zvlaštne užívanie mestskej komunikácie za účelom realizácie prípojky "optický kábel SITEL s.r.o. Prešov, Kapušany šachta A-Bardejov"
 Mikulovská -Cintorínska - Partizánska  22.5.2017 30.6.2017  Zvláštne užívanie Msk, chodníka a zásah do VP a zelene z dôvodu realizácie rekonštrukcie stavby: V461 - úprava VN vedenia MTR OSP a MTR Polícia   

ul. Wolkerova - Gorlická - Moyzesova 

 

ul. Komenského

a Pod Vinbargom

 

ul. Kukoreliho

 

 

Bardejovske Kúpele

 

 mestská komunikácia RN + vnútorná plocha námestia v BJ

 

Mestská komunikácia a zelené plochy na ulici Lipová a Dubová

 

 ul. Jiráskova

 

 

 Bardejovske Kúpele

 

 ul. Baštová

 

 

 

ul. Štefánikova

 

 

ul. Krátka a ul. Orechová

 

 

 

 ul. Štefánikova

 

 30.6.2017

  

 

29.09. 2017

 

 09.10.2017

 

16.10.2017

   

19.3.2018

  

3.4.2018

 

 

 

 

 

 

23.4.2018

 

 

 28.5.2018

 

 9.6.2018

 

 

 

20.6.2018

 

 

 

26.6.2018

 

 

 15.11.2018

 

 

 15.8.2017

 

 

10.11.2017

 

 

31.10.2017

  15.11.2017

 

30.4.2018

  

14.4.2018

 

 

 

 

 

31.5.2018

 

 

 30.11.2018

 

 15.6.2018

 

 20.7.2018

 

 

 15.8.2018

 

 

 

 

30.11.2018

 Zvláštne užívanie MsK, chodníkov a zásah do VP a zelene na ul. Wolkerova, Gorlická a Moyzesova z dôvodu realizácie stavby: "Bardejov - Výstavba DTS Čergov, obnova VN a úprava NN siete; PS-01 Trafostanica, SO-01 Nové VN a NN vedenie"

 

Modernizácia verejného osvetlenia mesta Bardejov LED technológiou, II. etapa

 

 

INS_FTTC/B_BJ_Bardejov_Kukoreliho

 

 FTTH_BJ_KBV_Rezidencia Amélia

  Modernizácia VO mesta Bardejov LED technológiou - II etapa objekt SO-2 Iluminácia

 

 Bardejovská Nová Ves - zriadenie MTR pri MŠ a VN prípojky

 

 

  

 

zvláštne užívanie MsK a zásah do VP a ZP z dôvodu realizácie stavby: rozšírenie DHS 2017-ASTRA Bardejov

 

 

 Zvláštne užívanie MsK chodníka a zásah do zelených plôch za účelom realizácie stavby: "Bardejovské kúpele - rozšírenie vodovodu a kanalizácie"

 

 zvláštne užínanie MsK a chodníka z dôvodu realizácie vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky k RD na pozemkoch parc. č. CKN 951   a 953 + úplná krátkodobá uzávierka miestnej komunikácie

 

 

 

zvláštne užívanie MsK, chodník a zásah do ZP z dôvodu realizácie stavby: "BJ_MO_NN Bardejov ul. Štefánikova zTS0525 rekonštrukcia NN sieť vzdušná"

 

 

zvláštne užívanie MsK  a zásah do ZP parc.č. CKN 544/8 za účelom realizácie stavby: "V229 úprava VN prípojky od BR-AO po UV S12"

 

 

 zvláštne užívanie MsK a zásah do ZP parc.č. CKN 1658/1,1359/36 a 1359/1 za účelom realizácie stavby : "bardejov - úprava VN 461 medzi MTR TS0001- 0524 STS a MTR TS0001 0523 OSP" SO01- prekládka VN káblového vedenia

 

 

uzávierka

úplná