Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

TEXTIL

PAPIER, SKLO, PLASTY + VKM + Kovové obaly

 

sídlisko Obrancov Mierua

rajóny na sídlisku Obrancov mieru O1-O43.pdf 764.91 Kb

Stanovište O1 - pre ul. Partizánska 2, 3, 5, Gorkého 5 a 6

Stanovište O2 - pre ul. Partizánska 11

Stanovište O3 - pre ul. Partizánska 17

Stanovište O4 - pre ul. Partizánska 21, 22, Gorlícka 1, 2, 3 a 4

Stanovište O5 - pre ul. Partizánska 23, 24, 25, 26, Gorlícka 5 a 6

Stanovište O6 - pre ul. Gorkého 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 a 12

Stanovište O7 - pre ul. Gorkého 14, 15, 16, 17, 18 a 19

Stanovište O8 - pre ul. Wolkerova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8

Stanovište O9 - pre ul. Gorlícka 9, 10 a 11

Stanovište O10 - pre ul. Gorlícka 12, 13 a 14

Stanovište O11 - pre ul. Gorlícka 15, 16 a 17

Stanovište O12 - pre ul. Moyzesova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8

Stanovište O13 - pre ul. Moyzesova 8, 9, 10 a 11

Stanovište O14 - pre ul. Jiráskova 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 a 22

Stanovište O16 - pre ul. Komenského 1, 2 a ul. Jiráskova 6 a 7

Stanovište O17 - pre ul. Komenského 3 a 4

Stanovište O18 - pre ul. Komenského 6, 7, 8, 9, 10 a 11

Stanovište O19 - pre ul. Komenského 17,18,19, Sv. Jakuba 29 a 30

Stanovište O20 - pre ul. Komenského 12, 13, 14, 15 a 16

Stanovište O21 - pre ul. Komenského 20

Stanovište O22 - pre ul. Komenského 21

Stanovište O23 - pre ul. Komenského 22

Stanovište O24 - pre ul. Komenského 25

Stanovište O25 - pre ul. Komenského 26

Stanovište O26 - pre ul. Komenského 27

Stanovište O27 - pre ul. Komenského 28, 29, 30, 31, 32 a 33

Stanovište O28 - pre ul. Komenského 34, 35, 36, 37, 38 a 39

Stanovište O29 - pre ul. Komenského 40, 41, 42, 43, 44 a 45

Stanovište O30 - pre ul. Százavského 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Stanovište O31 - pre ul. Százavského 7, 8, 9, 10, 11 a 12

Stanovište O32 - pre ul. Százavského 13, 14, 15, 16 a 17

Stanovište O33 - pre ul. Ťačevská 5 a 6

Stanovište O34 - pre ul. Ťačevská 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14

Stanovište O35 - pre ul. Ťačevská 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21

Stanovište O36 - pre ul. Ťačevská 23 a 24

Stanovište O37 - pre ul. Ťačevská 25

Stanovište O38 - pre ul. Ťačevská 29, 30, 31 a 32

Stanovište O39 - pre ul. Ťačevská 33, 34, 35, 36 a 37

Stanovište O40 - pre ul. Ťačevská 26, 27 a 28

Stanovište O41 - pre ul. Ťačevská 43

Stanovište O42 - pre ul. Bezručova 12, 14, 16, 18, 20 a 22

Stanovište O43 - pre ul. Bezručova 24, 25, 26, 27, 28 a 29

 

 

TEXTIL

PAPIER, SKLO, PLASTY + VKM + Kovové obaly

 

sídlisko Obrancov Mierua

rajóny na sídlisku Obrancov mieru O1-O43.pdf 764.91 Kb

Stanovište O1 - pre ul. Partizánska 2, 3, 5, Gorkého 5 a 6

Stanovište O2 - pre ul. Partizánska 11

Stanovište O3 - pre ul. Partizánska 17

Stanovište O4 - pre ul. Partizánska 21, 22, Gorlícka 1, 2, 3 a 4

Stanovište O5 - pre ul. Partizánska 23, 24, 25, 26, Gorlícka 5 a 6

Stanovište O6 - pre ul. Gorkého 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 a 12

Stanovište O7 - pre ul. Gorkého 14, 15, 16, 17, 18 a 19

Stanovište O8 - pre ul. Wolkerova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8

Stanovište O9 - pre ul. Gorlícka 9, 10 a 11

Stanovište O10 - pre ul. Gorlícka 12, 13 a 14

Stanovište O11 - pre ul. Gorlícka 15, 16 a 17

Stanovište O12 - pre ul. Moyzesova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8

Stanovište O13 - pre ul. Moyzesova 8, 9, 10 a 11

Stanovište O14 - pre ul. Jiráskova 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 a 22

Stanovište O16 - pre ul. Komenského 1, 2 a ul. Jiráskova 6 a 7

Stanovište O17 - pre ul. Komenského 3 a 4

Stanovište O18 - pre ul. Komenského 6, 7, 8, 9, 10 a 11

Stanovište O19 - pre ul. Komenského 17,18,19, Sv. Jakuba 29 a 30

Stanovište O20 - pre ul. Komenského 12, 13, 14, 15 a 16

Stanovište O21 - pre ul. Komenského 20

Stanovište O22 - pre ul. Komenského 21

Stanovište O23 - pre ul. Komenského 22

Stanovište O24 - pre ul. Komenského 25

Stanovište O25 - pre ul. Komenského 26

Stanovište O26 - pre ul. Komenského 27

Stanovište O27 - pre ul. Komenského 28, 29, 30, 31, 32 a 33

Stanovište O28 - pre ul. Komenského 34, 35, 36, 37, 38 a 39

Stanovište O29 - pre ul. Komenského 40, 41, 42, 43, 44 a 45

Stanovište O30 - pre ul. Százavského 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Stanovište O31 - pre ul. Százavského 7, 8, 9, 10, 11 a 12

Stanovište O32 - pre ul. Százavského 13, 14, 15, 16 a 17

Stanovište O33 - pre ul. Ťačevská 5 a 6

Stanovište O34 - pre ul. Ťačevská 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14

Stanovište O35 - pre ul. Ťačevská 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21

Stanovište O36 - pre ul. Ťačevská 23 a 24

Stanovište O37 - pre ul. Ťačevská 25

Stanovište O38 - pre ul. Ťačevská 29, 30, 31 a 32

Stanovište O39 - pre ul. Ťačevská 33, 34, 35, 36 a 37

Stanovište O40 - pre ul. Ťačevská 26, 27 a 28

Stanovište O41 - pre ul. Ťačevská 43

Stanovište O42 - pre ul. Bezručova 12, 14, 16, 18, 20 a 22

Stanovište O43 - pre ul. Bezručova 24, 25, 26, 27, 28 a 29

 

 

sídlisko Vinbarg

sídlisko VINBARG

rajóny na sídlisku Vinbarg V1 - V12 .pdf 281.20 Kb

Stanovište V1 - pre ul. A.Svjanteka 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Stanovište V2 - pre ul. A.Svjanteka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23 a 24

Stanovište V3 - pre ul. A.Svjanteka 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, J. Švermu 1, 2 a 3

Stanovište V4 - pre ul. J.Švermu 4, 5, 6, 7, 8 a 9

Stanovište V5 - pre ul. L.Novomeského 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Námestie arm. gen. L.Svobodu 6, 7, 8, 9, 10 a 11

Stanovište V6 - pre ul. L.Novomeského 10, 11, 12, 13, 14, J.Švermu 10, 11, 12, Námestie arm. gen. L.Svobodu 12, 13 a 14

Stanovište V7 - pre ul. J.Greššáka  1, 2, 3, 4, 5, 6, Námestie arm. gen. L.Svobodu 1, 20 a 21

Stanovište V8 - pre ul. J.Greššáka  7, 8, 9, 10, 11,  Námestie arm. gen. L.Svobodu 2, 3, 4, 5, L.Novomeského 1 a 2

Stanovište V9   - pre ul. J.Greššáka  12, 13, 14 a 15

Stanovište V10 - pre ul. J.Greššáka  16, 17 a 18

Stanovište V11 - pre ul. J.Greššáka  19, 20 ,21, Námestie arm. gen. L.Svobodu 17, 18 a 19

Stanovište V12 - pre ul. J.Greššáka  25, 26, 27, 28, 29 a 30

sídlisko Družba

sídlisko Družba

rajóny na sídlisku Družba D1 - D8 .pdf 260.32 Kb

Stanovište D1 - pre ul. Pod Papierňou č. 33, 34, 35, 36 a 37.

Stanovište D2 - pre ul. Pod Papierňou č. 38, 39, 40, 41, 42 a 43.

Stanovište D3 - pre ul. Pod Papierňou č. 45, 46, 47, 48, 49 a 50.

Stanovište D4 - pre ul. Pod Papierňou č. 51, 52 a 53.

Stanovište D5 - pre ul. Pod Papierňou č. 55, 56 a 57.

Stanovište D6 - pre ul. Pod Papierňou č. 58, 59, 60, 61, 62 a 63.

Stanovište D7 - pre ul. Pod Papierňou č. 64, 65, 66, 67 a 68.

 

 

sídlisko Za rajom

sídlisko Za Rajom

rajóny na sídlisku Za rajom Z1 - Z16 .pdf 641.75 Kb

Stanovište Z1 - pre ul. Dlhý rad 1, 2, Nový sad 6, Českej Lípy 42, 43, 44, 45, 46 a 47

Stanovište Z2 - pre ul. Dlhý rad 3, 4, 5, 6, 9 a 10

Stanovište Z3 - pre ul. Dlhý rad 18, 19, 20, 21 a 22

Stanovište Z4 - pre ul. Dlhý rad 23, 24, 25, Hurbanova 20 a 22

Stanovište Z5 - pre ul. Slovenská 6, 7, 8, 9, 10 a 11

Stanovište Z6 - pre ul. Slovenská 12, 13, 14, 15, 16 a 17

Stanovište Z7 - pre ul. Nový sad 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30

Stanovište Z8 - pre ul. J.Jesenského 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, Kellerova 8, Českej Lípy 7, 8, 38, 39, 40, 41, Nový sad 5

Stanovište Z9 - pre ul. Přerovská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Českej Lípy 3 a 5

Stanovište Z10 - pre ul. Fučíkova 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23 a 24

Stanovište Z11 - pre ul. Fučíkova 15, 16, 19, 20, 29.augusta 1 a 2

Stanovište Z12 - pre ul. Fučíkova 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 39 a 40

Stanovište Z13 - pre ul. Fučíkova 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, T. Ševčenku 1, 2, Štefánikova 6 a 7

Stanovište Z14 - pre ul. Nábrežná 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 a 13

Stanovište Z15 - pre ul. Nábrežná 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23

Stanovište Z16 - pre ul. Nábrežná 24, 25, 26, 27, 28, 29, T. Ševčenku 4, 5 a 6

MPR a prímestské časti

Mestská pamiatková rezervácia

Miesta umiestnenia zberných stanovíšť pre komoditu PAPIER, SKLO a PLASTY: Radničné námestie 6 - za reštauráciou Hubert, 13 - za reštauráciou Roland, , 32 - za Irish Pub, 42 - dvorný trakt za Barte, Rhodyho ul. - dvorný trakt vedľa Pub angels.

Miesta umiestnenia zberných stanovíšť pre komoditu PAPIER a PLASTY: Radničné námestie  16 - vo dvore MsÚ.

 

Bardejovská Nová Ves

Miesta umiestnenia zberných stanovíšť pre komoditu PAPIER, SKLO, PLASTY, VKM a Kovové obaly: nákupné stredisko.

Dlhá Lúka

Miesta umiestnenia zberných stanovíšť pre komoditu PAPIER, SKLO, PLASTY, VKM a Kovové obaly: nákupné stredisko pri pošte.

 

Bardejovské Kúpele

Miesta umiestnenia zberných stanovíšť pre komoditu PAPIER, SKLO, PLASTY, VKM a Kovové obaly: Obytný blok č. 22 a pri budove kinosály.

Mihaľov

Miesta umiestnenia zberných stanovíšť pre komoditu PAPIER, SKLO, PLASTY, VKM a Kovové obaly: nákupné stredisko - penzión Kopačka.

Miesta umiestnenia zberných stanovíšť pre komoditu SKLO: Hotel Bellevue.

Bardejovská Zábava

Miesta umiestnenia zberných stanovíšť pre komoditu PAPIER, SKLO, PLASTY, VKM a Kovové obaly: nákupné stredisko ul. B. Zábava č. 13.

EKOBARD, a.s. - Zberné dvory

Zberné miesto pre komodity PAPIER, SKLO ,PLASTY, VKM, Kovové obaly, odpadové oleje, batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad:

Štefánikova ul. - Bardejovská Nová Ves, sídlo spol. EKOBARD, a.s.

Stredisko separovaného zberu pre komoditu PAPIER, SKLO , PLASTY, VKM, Kovové obaly, odpadové oleje, batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, veľkoobjemový odpad:

Kúpeľná ul. - areál podniku BAPOS m. p..

 Aktualizoval: Milan Klimek, 2019-03-04, 10:29, milan.klimek@bardejov.sk

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám