Prečítané: 4000x

späť

2021

- 23.09.2021: Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov
- 29.04.2021: Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov
- Nálepky s harmonogramom triedeného zberu vrátane zberu BIO pre rodinné domy
- Harmonogram zberu komunálnych odpadov

2020

- 11.11.2020: Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov- pokračovanie
- 24.09.2020: Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov
- 19.05.2020: Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov -  presúva sa na september 2020
- Nálepky s harmonogramom triedeného zberu vrátane zberu BIO pre rodinné domy
- Harmonogram zberu komunálnych odpadov

staršie

2019 - 13.09.2019: Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov
- 24.06.2019: Harmonogram distribúcie zberných nádob na biologicky rozložiteľných odpadov (BIO)
- 24.06.2019: Informačný spravodaj - Triedime biologicky rozložiteľný komunálny odpad
- 24.06.2019: Nálepky s harmonogramom triedeného zberu vrátane zberu BIO pre rodinné domy
- 04.03.2019: Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov
- Nálepky s harmonogramom triedeného zberu
- Harmonogram zberu komunálnych odpadov
2018 - 03.09.2018: Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov
- 23.03.2018: Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov
- Nálepky s harmonogramom triedeného zberu
- Harmonogram zberu komunálnych odpadov
2017 - 25.09.2017: Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov
- 14.07.2017: Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov
- Nálepky s harmonogramom triedeného zberu
- Harmonogram zberu komunálneho odpadu vrátane triedeného zberu
2016 - 10.10.2016: Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov
- 15.06.2016: Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov
- Nálepky s harmonogramom triedeného zberu
- Harmonogram zberu komunálneho odpadu vrátane triedeného zberu
2015 - Harmonogram pre uloženie odpadu z jesenného upratovania
- 05.03.2015: Harmonogram pre uloženie odpadu z jarného upratovania
- Nálepky s harmonogramom triedeného zberu pre rodinné domy
- Harmonogram zberu komunálneho odpadu vrátane separovaného zberu
2014 - 19.09.2014: Harmonogram pre uloženie odpadu z jesenného upratovania
- 07.03.2014: Harmonogram pre uloženie odpadu z jarného upratovania
- Harmonogram zberu komunálnych odpadov vrátane separovaného zberu
2013 - Harmonogram pre uloženie odpadu z jesenného upratovania
- Harmonogram pre uloženie odpadu z jarného upratovania
- Harmonogram zberu komunálnych odpadov a separovaného zberu
2012 - Harmonogram pre mesto Bardejov
- 12.09.2012: Jesenné upratovanie
- 15.03.2012: Jarné upratovanie

 

Aktualizoval: Milan Klimek, 2021-09-23, 15:05, milan.klimek@bardejov.sk