Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

 

04.06.2024

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 4643/16 o výmere 744 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2024-06-04, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf pdf pdf  UKONČENÁ
10.05.2024

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie podnájomnej  zmluvy na prenájom nebytových priestorov  v budove "Františkánskeho kláštora" č.s. 139 na pozemku parc. C KN 1062/1 v k.ú. Bardejov - dielňa na výrobu hudobných nástrojov.

Zverejnil: Michal Jurečko, Ing., 2024-05-10, michal.jurecko@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÁ
08.04.2024

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie podnájomnej  zmluvy na prenájom nebytových priestorov  v budove "Františkánskeho kláštora" č.s. 139 na pozemku parc. C KN 1062/1 v k.ú. Bardejov - dielňa na výrobu hudobných nástrojov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2024-04-08, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf pdf pdf  UKONČENÁ
22.02.2024

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 20  - suterén.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže poskytne  : p. Ing. Šuťak, p. Dankovič , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Monika Beňová,  2024-02-22 monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
22.02.2024

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 12  - suterén.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže poskytne  : p. Ing. Šuťak, p. Dankovič , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Monika Beňová,  2024-02-22 monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
22.02.2024

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 5  - 3. poschodie.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže poskytne  : p. Ing. Šuťak, p. Dankovič , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Monika Beňová,  2024-02-22 monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
20.02.2024

Návrh podaný do Obchodnej verejnej súťaže

na prevod akcií Mesta Bardejov v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-02-20, monika.benova@bardejov.sk
pdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdf  
15.02.2024

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 4643/16 o výmere 744 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2024-02-15, anna.babejova@bardejov.sk
pdf  pdf pdf UKONČENÁ
06.02.2024  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 35  - poschodie.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže poskytne  : p. Ing. Šuťak, p. Dankovič , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2024-02-06, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÁ
06.02.2024  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 20 - suterén.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže poskytne  : p. Ing. Šuťak, p. Dankovič , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2024-02-06, anna.babejova@bardejov.sk
pdf    UKONČENÁ
06.02.2024  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 12 - suterén.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže poskytne  : p. Ing. Šuťak, p. Dankovič , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2024-02-06, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÁ
06.02.2024  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 5  - 3 poschodie.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže poskytne  : p. Ing. Šuťak, p. Dankovič , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2024-02-06, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÁ
01.02.2024

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

na prevod akcií Mesta Bardejov v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2024-02-01 anna.babejova@bardejov.sk

 pdf pdf pdf  UKONČENÁ
15.12.2023

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Ponuky na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 4988/62 o výmere 883 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2023-12-15, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf pdf pdf UKONČENÁ
15.11.2023

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 4988/62 o výmere 883 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2023-11-15, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf pdf pdf  UKONČENÁ
07.09.2023

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 4643/16 o výmere 744 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2023-09-07, anna.babejova@bardejov.sk
 pdfpdf pdf  UKONČENÁ
23.08.2023

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie podnájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov

v budove "Františkánskeho kláštora" č.s. 139 na pozemku parc. C KN 1062/1 v k.ú. Bardejov - rezbárska dieňa.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc,  2023-08-23, anna.babejova@bardejov.sk
pdf pdf pdf UKONČENÁ 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám