Prečítané: 8582x

Ešte koncom januára 2013 na 19. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2013 nechýbala prezentácia mesta Bardejov v rámci stánku „Slovenských kráľovských miest“ a „Severovýchod Slovenska“.

Veľtrh ITF Slovakiatour  je najdôležitejším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne Strednej Európy. Prináša komplexný pohľad na dovolenky a cestovanie prostredníctvom zúčastnených cestovných kancelárií, domácich a zahraničných regiónov, zahraničných turistických centrál a subjektov poskytujúcich služby cestovného ruchu. Spolu s veľtrhom ITF Slovakiatour sa koná aj veľtrh gastronómie Danubius Gastro, výstavy Poľovníctvo a oddych a Wellness a fitness.

 V rámci sprievodného programu bolo aj vyhodnotenie celoslovenskej súťaží „Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2012“ a „Primátor/Starosta 2012“ organizovaných portálom SLOVAKREGION.

Mesto Bardejov si už po 3 - krát v rade odnieslo ocenenie „Najkrajšie mesto Slovenska 2012“  a primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak premiérovo  ocenenie v súťaži „Primátor 2012“.