Prečítané: 1055x

Koniec II. svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom si dnes pri Pamätníku vďaky na námestí SNP v Bardejove pripomenuli predstavitelia štátnej správy, samosprávy, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a ďalších štátnych i občianskych ustanovizní položením pietnych vencov k podnožiu pamätníka.

Ján Paľa, Boris Hanuščak, Artem Fecko a ďalší tak demonštrovali svoj postoj k tomuto sviatku, ktorý by mal mať – a v prípade Bardejova stále má – svoje oprávnené a vyhradené miesto v kalendári spomienkových dní. V čase aktuálnej situácie je to najzreteľnejší dôkaz odporu voči vojne ako najväčšiemu zlu v živote ľudskej spoločnosti, ako potvrdenie faktu, že mier je nanajvýš krehký a zraniteľný jej stav.

Skláňame hlavy v úcte a piete pred hrdinstvom obetí, pred tými, ktorí nám pred 77-mi rokmi priniesli slobodu a víťazstvo, skláňame hlavy pred ich obetou, krvou a utrpením miliónov ľudí, a zároveň ďakujeme za dar slobody  !      

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-05-09, 13:27  marek.duleba@bardejov.sk