Prečítané: 2967x

Vážení spoluobčania, milí Bardejovčania,

po roku opäť stojíme na prahu sviatkov jari, sviatkov Veľkej noci.

Keď som sa vám pred istým časom prostredníctvom tohto periodika prihováral želal som si, aby nepriaznivá doba, ktorá ho sprevádzala rýchlo pominula: bohužiaľ, s ľútosťou musím konštatovať, že moje – a určite aj naše – želania sa ani po tomto čase nenaplnili...

Ba naviac k tomu pribudli aj iné „starosti“: na východ od našich hraníc je vojna so všetkými dôsledkami. Potýkame sa s problémami zabezpečenia pre odídencov ubytovania, stravovania, zabezpečenia základných životných potrieb. S hrdosťou na samosprávu, ale najmä s hrdosťou na vás, obyvateľov mesta, môžem konštatovať, že sa nám to mimoriadne darí a nikto, kto prichádza z vojnou postihnutých oblastí s natiahnutou rukou a prosbou o pomoc neodchádza z Bardejova nevyslyšaný ! Organizujeme nocľah, ubytovanie, humanitárnu pomoc – v rámci svojich možností a kompetencií, zabezpečujeme bezplatnú mestskú hromadnú dopravu: možno o tom nehovoríme verejne, ale pracujeme na tom o to intenzívnejšie. 

Pevne dúfam, že sa nám napokon spoločnými silami, spoločnou zodpovednosťou, empatiou  a spolusúcitením podarí zlé časy poraziť a my sa budeme opäť môcť tešiť z každodenných drobných, i väčších úspechov.

Veď sviatky Veľkej noci sú aj – alebo v prvom rade – o nádeji, o viere, o novom živote. Svedčia o tom veľkonočné symboly – vajíčko ako symbol,

z ktorého vznikol svet, ale aj životnej sily, narodenia, nesmrteľnosti, návratu jari a vďaka škrupinke i pocitu bezpečia. Kríž, či veľkonočný baránok, ktorý je obetou za spásu sveta.

Vážení spoluobčania, milí Bardejovčania,

želám vám, aby ste nadchádzajúce veľkonočné sviatky prežili v prvom rade v zdraví, aby neboli poznamenané akýmikoľvek nepríjemnosťami, aby ste neboli ochudobnení z pocitov šťastia z prítomnosti svojich najbližších.

Z úprimného srdca vám želám zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a vieru, že každá nepríjemnosť raz pominie a my sa opäť budeme môcť voľne a priateľsky stretávať a tešiť sa z každodenných radostí.

Želám vám krásne sviatky Veľkej noci !

                                                                                                                     MUDr. Boris Hanuščak

                                                                                                                     primátor Bardejova