Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Tento štvrtok (29. apríla) so začiatkom o 9. hod. sa zídu poslanci Mestského zastupiteľstva v Bardejove  na svojom 32. zasadnutí, ktoré zvolal primátor Boris Hanuščak. Z obsiahleho takmer 20-bodového programu sme pre sekciu „Aktuality“ vybrali najmä také, ktoré sa týkajú hospodárskeho a ekonomického života nášho mesta.

(Kompletný program rokovania zastupiteľstva nájdete na tejto stránke v sekcii „Najbližšie udalosti“.)

 

Ako sme už uviedli vyššie, v programe rokovania poslancov bude viacero bodov ekonomického a hospodárskeho charakteru, akým je napríklad plnenie rozpočtu mesta, finančné usporiadanie a záverečný účet mesta za rok 2009, výročné správy o hospodárení za uplynulý rok v mestskom podniku Bapos, Základnej umeleckej škole Michala Vileca a obchodných spoločnostiach mesta (Bardbyt, Bardterm a Bardejovská televízna spoločnosť) či návrh na prvú zmenu rozpočtu mesta na rok 2010.

Mestské zastupiteľstvo sa bude ďalej zaoberať návrhmi nakladania s majetkom mesta a nájmu nehnuteľného majetku mesta, návrhom na schválenie a financovanie rozvojových projektov a návrhmi zmien a doplnkov územno-plánovacej dokumentácie Mesta Bardejov. (V tomto prípade ide o zadanie úlohy pre spracovanie štúdie výstavby nového nákupného strediska v areáli nástupišťa SAD).

Poslanci si taktiež vypočujú informatívnu správu o príprave na letnú turistickú sezónu, správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2009, správu o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v uplynulom roku, ako aj o dodržiavaní Požiarneho a organizačného poriadku mestského hasičského zboru.

Mestské zastupiteľstvo vo štvrtok taktiež prerokuje komunitný plán sociálnych služieb Mesta Bardejov do roku 2013 a zvoliť by malo aj nových prísediacich okresného súdu na obdobie rokov 2010 až  2014.

K niektorým bodom rokovania mestského zastupiteľstva sa vrátime po ich prerokovaní v samostatných príspevkoch.

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám