Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

OdbojariVo veľkej zasadačke mestského úradu sa dnes (v piatok 23. apríla) uskutočnilo rokovanie pléna Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bardejove. Zasadnutie odbojárov otvoril RSDr. Milan Gibeľ, tajomník oblastného výboru, ktorý viedol jeho ďalší priebeh. Na rokovaní pléna bol prítomný aj Ing. Pavol Sečkár, PhD., predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) z Bratislavy.

 

Po voľbe návrhovej komisie a doplnení výboru o jedného člena so správou o činnosti vystúpil predseda Oblastného výboru SZPB v Bardejove pplk. v. v.  Ing. Ján Šnýr. V nej   okrem iného uviedol, že v uplynulom roku sa oblastnej organizácii podarilo stabilizovať členskú základňu, keďže počet prijatých členov prevýšil počet zomrelých (resp. tých, ktorí požiadali o vystúpenie) o troch. Čo sa týka prvých mesiacov tohto roka, od jeho  začiatku až doteraz bolo do zväzu prijatých 18 nových členov, 13 zomrelo a 3 požiadali o vystúpenie. Veľmi dobré výsledky vo svojej činnosti dosiahli základné organizácie zväzu v Bardejove (č. 1 až č.3) a základné organizácie v Andrejovej, Becherove, Beloveži, Gerlachove, Hažlíne, Hrabskom, Krivom, Livove, Marhani, Mikulášovej, Vyšnom Tvarožci, Raslaviciach, Snakove, Stebníku a Šarišskom Čiernom. Významne k tomu prispelo najmä odškodnenie (príplatok k dôchodku v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 285/2009), ale aj obecné samosprávy, zorganizované akcie, zájazdy, a v neposlednom rade i samotná práca vedenia bardejovského oblastného výboru.

 

Jednou z plánovaných aktivít organizácie na tento rok je príprava novej knižnej publikácie o odbojovej činnosti v okrese Bardejov počas 2. svetovej vojny. O poskytnutie informácií  boli v tejto súvislosti požiadané obecné úrady, ktoré môžu  osvetliť ešte mnohé neznáme fakty o odbojovej činnosti v našom regióne. S prosbou o finančný príspevok na vydanie knihy sa chcú odbojári obrátiť na  bratislavské ústredie zväzu, sponzorov, prípadne na vyšší územný celok alebo na granty Európskej únie.

Rokovanie oblastného výboru  pozdravili aj viacerí pozvaní hostia: primátor mesta Boris Hanuščak, riaditeľ bardejovského úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Viliam Holeva, prednosta obvodného úradu Ing. Martin Choma a po prestávke aj predseda SZPB Ing. Pavol Sečkár, PhD..

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám