Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Súčasťou práce poslanca mestského zastupiteľstva je možnosť obrátiť sa so svojím podnetom alebo otázkou v podobe tzv. interpelácie na primátora a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Poslanci majú taktiež právo požadovať od hlavného kontrolóra, prednostu mestského úradu, náčelníka mestskej polície, vedúcich zamestnancov mesta, vedúcich alebo riaditeľov  mestských rozpočtových alebo príspevkových organizácií, štatutárnych orgánov obchodných  spoločností s väčšinovou  účasťou mesta,  prípadne inej právnickej osoby, ktorej je mesto jediným alebo väčšinovým zakladateľom resp. zriaďovateľom, vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Bardejove v uplynulom roku využili túto možnosť celkom 49-krát. Najviac interpelácií smerovalo na oddelenie životného prostredia (12), oddelenie podnikateľských činností (8) a Bardterm, spol. s r. o. (7). Naopak, žiadna interpelácia nesmerovala na oddelenie daní a poplatkov, Bardbyt, spol. s r. o. a Bardejovskú televíznu spoločnosť, spol. s r. o. Z celkového počtu 49 interpelácií bolo k 25. februáru tohto roka vybavených 39. Zvyšných 10 interpelácií je v štádiu vybavovania.

Na porovnanie s predchádzajúcim rokom, v roku 2008 poslanci podali 199 interpelácií, z ktorých vybavených bolo 177. Zo zvyšných 22 interpelácií bola väčšina vybavená v priebehu roka 2009.

Z tých interpelácií, ktoré sú v štádiu riešenia uvádzame napríklad problematiku realizácia úpravy parčíka pri Bazilike sv. Egídia, zlepšenie bezpečnosti chodcov smerom na Bardejovskú Zábavu, obnovu minerálneho prameňa v Dlhej Lúke, ktorá je miestnou časťou  Bardejova či úpravu svetelnej signalizácie do podoby „zelenej vlny“ na Slovenskej a Duklianskej ulici. Niektoré z týchto požiadaviek sa zrealizujú v priebehu tohto roka (aktualizácia „zelenej vlny“ a výstavba chodníka pre chodcov do Bardejovskej Zábavy), ďalšie si však kvôli svoje náročnosti budú vyžadovať viac času.

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám