Prečítané: 1053x

Teplejšie dni lákajú k rôznym aktivitám, ktoré samospráva vykonáva so zreteľom na spríjemnenie jednak samotného života v meste, ale aj so zreteľom na skvalitnenie životného prostredia.

V uplynulých dňoch pracovníci mestského podniku Bapos ukončili výsadbu 29 kusov duba letného (zabezpečených z vlastných zdrojov) ako náhradnú výsadbu na uliciach Komenského, Ťačevskej, Sázavského a Nábrežnej, ako aj výsadbu 140 kusov bršlenu fortunného na záhone v Bardejovských Kúpeľoch pri kine Žriedlo.

120 kusov bršlenu (tentokrát ale japonského) bolo vysadených aj na cintoríne Sv. Michala a ul. Moyzesovej a ďalej sa pokračuje vo výsadbe popínavého brečtanu pri protipovodňových múroch na uliciach Toplianskej a Kutuzovovej: dovedna by ich malo byť v konečnom výsledku 400 kusov. A v rámci projektu, financovaného z Nórskych fondov boli osadené dva stojany na bicykle na ul. Kutuzovovej a Jiráskovej.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-04-26, 17:00  marek.duleba@bardejov.sk