Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

späť

2024

Dátum zverejnenia Názov pripravovaného VzN Pripomienkovať
10.01.2024 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov  pdf pripomienkovať

 

2023

Dátum zverejnenia Názov pripravovaného VzN Pripomienkovať
06.11.2023 Návrh nového VZN č. .../2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia pdf pripomienkovať
06.11.2023 Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi pdf pripomienkovať
06.11.2023 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 118/2011 o určení záležitostí miestnych daní pdf pripomienkovať
06.11.2023 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pdf pripomienkovať
30.06.2023 Návrh  VZN č. .../2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov pdf pripomienkovať
14.03.2023 Návrh  VZN č. .../2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov pdf pripomienkovať

 

2022

Dátum zverejnenia Názov pripravovaného VzN Pripomienkovať
05.12.2022 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pdf pripomienkovať
28.11.2022 Návrh na VZN o miestnom poplatku za rozvoj pdf pripomienkovať
28.11.2022 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pdf pripomienkovať
28.11.2022 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 118/2011 o určení záležitostí miestnych daní pdf pripomienkovať
07.09.2022 Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách pdf  pripomienkovať
07.09.2022 Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi pdf pripomienkovať
24.08.2022 Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch pdf pripomienkovať

 

2021

Dátum zverejnenia Názov pripravovaného VzN Pripomienkovať
11.10.2021 Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácia na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov pdf pripomienkovať
11.10.2021 Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 181/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta pdf pripomienkovať
11.10.2021 Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi pdf pripomienkovať
07.10.2021 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pdf pripomienkovať
07.10.2021 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 118/2011 o určení záležitostí miestnych daní pdf pripomienkovať
31.05.2021 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pdf  

 

2020

Dátum zverejnenia Názov pripravovaného VzN
05.11.2020 Návrh Všeobecne záväzného zariadenia Mesta Bardejov o miestnom poplatku za rozvoj pdf
05.11.2020 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní pdf
05.11.2020 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pdf
28.10.2020 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Bardejov pdf
31.07.2020 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 180/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Bardejov pdf
21.07.2020 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 41/2002 o určení školských obvodov pdf
02.03.2020 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 118/2011 o určení nálezitostí miestnych daní pdf
02.03.2020 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 92/2009 o trhovom poriadku pdf
02.03.2020 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách pdf

 

2019

Dátum zverejnenia Názov pripravovaného VzN
08.11.2019 Návrh VZN Mesta Bardejov č. .../2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Bardejov pdf
08.11.2019 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní pdf
08.11.2019 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pdf
05.11.2019 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pdf
04.11.2019 Návrh VZN o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pdf
30.10.2019 Návrh VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Bardejov pdf
25.10.2019 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov pdf
07.10.2019 Návrh VZN o organizácii miestneho referenda na území mesta Bardejov pdf
16.09.2019 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 68/2005 o poskytovaní dotácií pdf
04.09.2019 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 173/2017 o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za sociálne služby pdf
11.05.2019 Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi pdf
07.05.2019 Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach pdf
07.05.2019 Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov pdf
30.01.2019 Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 83/2008 o kronike mesta Bardejov pdf
30.01.2019 Návrh VZN mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsosbnosti Mesta Bardejov pdf
08.01.2019 Návrh VZN mesta Bardejov č. .../2019 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre Poštárka pdf
07.01.2019 Návrh VZN mesta Bardejov č. .../2019 o určení názvov ulíc: Achátová ulica, Jantárová ulica, Opálová ulica, Rubínová ulica, Smaragdová ulica, Topásová ulica a Zafírová ulica pdf
07.01.2019 Návrh VZN mesta Bardejov č. .../2019 o určení názvu ulice: "Slnečná ulica" pdf

 

2018

Dátum zverejnenia Názov pripravovaného VzN
04.12.2018 Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov pdf
12.11.2018 Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pdf
12.11.2018 Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní pdf
08.06.2018 Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi pdf

 

2017

Dátum zverejnenia Názov pripravovaného VzN
16.11.2017 Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi pdf
14.11.2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. .../2017, ktorým sa ruší VZN Mesta Bardejov č. 17/1994 o predaji bytov zo dňa 7.9.1994 pdf
06.11.2017 Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov pdf
06.10.2017 Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení miestnych daní pdf
06.10.2017 Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pdf
10.05.2017 Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov pdf
29.03.2017 Návrh VZN o určení názvu novej ulice v lokalite Tehelná pdf
08.03.2017 Návrh zmiena doplnkov VZN mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách pdf

 

2016

Dátum zverejnenia Názov pripravovaného VzN
18.11.2016 Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č 79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach pdf
16.11.2016 Návrh zmien a doplnkov VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov pdf
12.10.2016 Návrh zmien a doplnkov VZN č. 68/2005 o poskytovaní dotácií pdf
10.10.2016 Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní pdf
10.10.2016 Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pdf
23.08.2016 Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. .../2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Bardejov pdf
07.06.2016 Návrh nového VZN mesta Bardejov č. .../2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi pdf
07.06.2016 Návrh zmiena doplnkov VZN mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pdf

 

2015

Dátum zverejnenia Názov pripravovaného VzN
23.10.2015 Návrh zmiena doplnkov VZN mesta Bardejov č. 80/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pdf
04.03.2015 Návrh VZN mesta Bardejov č. .../2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách pdf
04.03.2015 Návrh VZN mesta Bardejov č. .../2015 o určení pravidel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta pdf
04.03.2015 Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 27/1996 o zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov pdf
Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám