Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

„Profesionalitou k posilneniu zamestnateľnosti“
Operačný program : Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os: 1. Podpora rastu zamestnanosti
Dátum podania: 04.09.2008
Doba realizácie: 03/2010 - 10/2010
Obsah projektu:    
Vzdelávanie zamestnancov samosprávy Mesta Bardejov v oblastiach: - legislatíva (výklad zákonov), - komunikačný tréning a psychosociálny výcvik, - kurz riadenia ĽZ a manažérskych zručností, - stáž zamestnancov v partnerských organizáciách, - jazykové kurzy (AJ a NJ), - kurz IKT, - tvorba stratégie rozvoja ĽZ a plánu stratégie.
Celkové predpokladané náklady: 173 484,90 €
z toho požadovaná dotácia: 164 810,66 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 161 891,16 €
z toho dotácia: 153 796,60 €

Informačná tabuľa

Tlačová správa - ukončenie

pdf

Fotogaléria:

Fotogaléria Fotogaléria
Fotogaléria Fotogaléria
Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám