Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

„Aktívni seniori“
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ
Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
Dátum podania žiadosti: 31.10.2012                        
Doba realizácie projektu: 09/2013 - 07/2015                               
Obsah projektu:    
Zvýšiť kvalitu života seniorov v meste Bardejov prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a ich prehlbovanie.
Aktivity:
1.1. Školenie zamerané na osobnostný rozvoj
1.2. Práca s IKT, počítačové zručnosti a práca s internetom
1.3. Školenie zdravoveda
1.4. Internetová komunikácia
1.5. Zdravý životný štýl
1.6. Regionálna výchova
1.7. Súčasné umenie
Celkové predpokladané náklady: 129 943,20 €
z toho požadovaná dotácia: 123 446,04 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 114 424,72 €
z toho dotácia: 108 703,48 €
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám