Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

- výsledky komunálnych volieb 2018 pdf

- informácie o delegovaní členov okrskových volebných komisií pdf

- ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby primátora mesta pdf

- ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do mestského zastupiteľstva pdf

- rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb pdf

- zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pdf

- oznámenie o počte obyvateľov pdf

- informácie o postupe, spôsobe a lehote podania kandidátnych listín a vzory kandidátnych listín a ich príloh sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

- informácie pre voliča o dátume a čase konania volieb, práve voliť, práve byť volený a spôsobe hlasovania

- všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 140/2014 o zverejňovaní a vylepovaní plagátov pdf

- oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pdf

- volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018 v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod pdf

- prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 pdf

- menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 pdf

- e-mailova adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pdf

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám